Farské oznamy – možnosť prijať sviatosti

 • Sv. omše vysielame cez YouTube:
  •  nedeľa 8:30
  •  pondelok – sobota 18:00
  •  sobota 17:00 večeradlo
 • Možnosť prijať Eucharistiu:
  •  nedeľa: 10:00 – 12:00
  •  pondelok – sobota: 16:00 – 17:00
 • Možnosť spovede:
  • pondelok – sobota: 16:00 – 17:00
 • Úradné hodiny:
  • pondelok – piatok: 16:00 – 17:00
 • Kontaktujte nás:
  • telefón:          +421 55 799 42 57
 • Podporiť chod farnosti a kostola môžete na účte:
  • IBAN:         SK06 0900 0000 0050 3478 5574
 • Pozývame rodiny pripojiť sa k aktivite Milión detí sa modlí ruženec za pokoj vo svete: https://youtu.be/7m6lmRGUL7U
Share

You may also like...