Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov

Od pondelka 18. januára 2021 bude Ekumenická rada cirkví uverejňovať na svojej facebookovej stránke (https://www.facebook.com/ekumena.sk/) videá s biblickými zamysleniami pre Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Chce takto osláviť tento týždeň za jednotu v období, kedy nemáme kvôli ochrane zdravia pred nákazou koronavírusom možnosť stretnúť sa na modlitbách osobne, a dať tak veriacim rôznych cirkví možnosť duchovne sa stretnúť pri spoločných modlitbách a Božom slove. Ak by ste preferovali inú formu, napr. YouTube, budete ich môcť nájsť aj na kanáli ECAV s vami (https://www.youtube.com/c/ECAVsvami).

Každé ráno od 9:00 v dňoch Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 18. – 25. januára ponúkne Ekumenická rada cirkví video s biblickým zamyslením z materiálov k Týždňu modlitieb. Videozamyslenia bude možné nájsť okrem facebookovej stránky ERC v SR aj na stránkach a kanáloch členských cirkví, spolupracujúcich organizácií a spriaznených spoločenstiev. Do ich prípravy sa zapojilo 9 sestier a 9 bratov zo 7 rôznych cirkví. Počas ôsmych dní oktávy za jednotu kresťanov sa Vám prihovoria sestry a bratia:

  • z členských cirkví ERC v SR,
  • z Ekumenickej pastoračnej služby v OS a OZ SR,
  • zo Ženskej komisie Ekumenickej rady cirkví v SR, ktorá je zároveň národným fórom Ekumenického fóra kresťanských žien Európy,
  • zo slovenského výboru Svetového dňa modlitieb žien,
  • z Komisie pre ekumenizmus Košickej arcidiecézy a Rady pre ekumenizmus Bratislavskej arcidiecézy,
  • z Hnutia fokoláre a z Komunity Sant´Egidio
  • zo Spoločenstva evanjelických žien

Pestrosť týchto spoločenstiev vyjadruje krásu a rozmanitosť duchovného života u nás na Slovensku, za ktorú sme veľmi vďační. Zároveň je krásne, že veriaci z tak mnohých a rôznych spoločenstiev sa spojili v spoločnom úsilí, aby nás všetkých pozvali k spoločným modlitbám za jednotu, aby sme sa tak pridali a pripojili naše srdcia a hlasy k modlitbe nášho Pána Ježiša za svojich nasledovníkov „aby všetci boli jedno … aby svet veril“.

Témou Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov 2021 je: „Zostaňte v mojej láske a budete prinášať veľa ovocia“ (porov. Ján 15, 5-9). Biblické texty vybrali a texty zamyslení a modlitieb, ktoré zaznejú vo videách, pripravili sestry z rehoľnej Komunity v Grandchamp vo Švajčiarsku, ktoré sa denne modlia za jednotu kresťanov ako aj za cirkvi a veriacich na celom svete a potreby všetkých, predovšetkým núdznych. Vychádzajúc zo svojej skúsenosti kontemplatívneho života v Kristovi nás pozývajú načerpať z prameňa duchovného osvieženia a pozývajú prehĺbiť našu jednotu s Bohom, medzi sebou navzájom ako kresťania a ako ľudská rodina a s celým stvorenstvom.

Share

You may also like...