Nedeľný pozdrav a text domácej liturgie

Drahí bratia a sestry,

možno ste už doma odložili sme vianočnú výzdobu a povysávali opadané ihličie. Darčeky nám však zostali. Nielen tie, ktorými sme si chceli navzájom rozmnožiť radosť. Boh, ktorý sa pre nás stal darom, ostáva s nami stále.

Ján Krstiteľ, ktorý nás pripravoval na jeho príchod, nám ho v evanjeliu ukazuje ako toho, kto je medzi nami a predstavuje nám ho ako obetného Baránka novej a definitívnej zmluvy s Bohom, ktorý sníma zo sveta všetok hriech. Boli sme poctení v očiach Pána a Boh sa nám stal silou. Medzi nami stojí ten, ktorého potrebujeme stále viac spoznať. A neprestať v spoznávaní a rozbaľovaní jeho nevyčerpateľných a neodvolateľných darov mnohorakej milosti pre každú životnú situáciu.

Keď sa Ježiš a Ján po prvýkrát stretli ešte v materskom lone, ich matky naplnil Duch Svätý. Keď sa v dospelosti vidia na brehu Jordána, ten istý Duch sa viditeľne prejaví pri ich stretnutí. Ak aj my, ako Ján svojím životom ukazujeme na Krista a svedčíme o jeho milosrdnej láske, je to prejav jeho Ducha. Dovoľme, aby na nás spočíval a konal v nás svoje dielo Duch, ktorým sme boli označení, povolaní a posvätení bez ohľadu na stav, vek a hodnosť, či nehodnosť.

Boh nedovolí, aby nám kolotoč dní, ktoré máme pred sebou, v niečom ublížil. Sme chránení láskou Baránka, ktorý z nás sníma všetku zraňujúcu záťaž duše. Postavme svoju budúcnosť na cene jeho krvi a na vernosti Ducha Svätého, ktorý pre zásluhy Baránkovej lásky stále na nás spočíva a je pripravený písať náš život a vytvoriť z neho dejiny spásy.

Prajem Vám požehnanú nedeľu! Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Texty domácej liturgie na túto nedeľu nájdete na rodina.rimkat.sk:

Share

You may also like...