Sviatočný pozdrav a text domácej liturgie

Drahí bratia a sestry, počas vianočných a novoročných dní sme možno častejšie použili mobil na zachytenie vzácnych momentov, ktoré sme navzájom zdieľali s tými, s ktorými sme nemohli byť v týchto dňoch spolu. Aj tí, čo sa neradi fotia, si v týchto dňoch s vami radi urobili „svojku“.

Sme svoji – navzájom i s Bohom – vďaka krstu.

Sviatok Pánovho krstu, ktorý slávime túto nedeľu, je pre nás pripomienkou i nášho narodenia sa pre nebo. Je príležitosťou k objaveniu krstnej milosti, ktorou nás Ježiš označil pre večný deň. Boh Otec nám otvoril nebo a nikdy ho nezatvoril. Započúvajme sa do jeho hlasu, ktorým sa Boh hlási k nám ako k milovaným a má v nás božské zaľúbenie. Ježiš – jediný svätý – sa svojím krstom zaradil medzi nás hriešnych a posvätil vodu Jordána. Nie tak vodu, ako tých, ktorí do nej zostúpia, aby sa v ponorení do Božej lásky nechali osvojiť Bohom.

Objavme dnes najvzácnejší deň svojho života – deň svojho krstu!

Svätého Jána Pavla II., ktorý navštívil mnoho miest na svete, sa raz novinári spýtali, ktoré miesto na svete je pre neho najvzácnejšie. Odpovedal bez akéhokoľvek zaváhania: „Wadowická krstiteľnica.“ Dal tak najavo nesmiernu hodnotu krstu – ako kedysi sv. Augustín, keď povedal: „Pre vás som biskup, s vami som kresťan.“ – že byť kresťanom je väčší dar, ako byť kňazom, biskupom, či pápežom.

Drahí bratia a sestry, ktorých mi dal krst v Kristovej Cirkvi, obnovme s Bohom, ktorý nás prijal za svoje deti milované neodvolateľnou láskou, zmluvu nášho osvojenia krstom. Urobme to dnes v našich rodinách obnovením krstných sľubov, vyznaním krstnej viery a modlitbou k našim krstným patrónom, ktorých mená sme dostali pri krste.

Prajem Vám požehnanú nedeľu! Váš duchovný otec Aurel.

Ponúkame vám texty domácej liturgie k dnešnému sviatku:

Share

You may also like...