Farské oznamy – 3. cezročný týždeň

Bohoslužby sa slávia bez účasti veriacich.

Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti max. 6 osôb.

Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu každý deň: 10:00 –16:00.

V najbližšiu nedeľu po 20. dni v mesiaci (t.j. 24.1.) je pravidelná zbierka na podporu kostola a farnosti. Ďakujeme, že pamätáte na Boží dom. Jeho fungovanie a bohoslužobné zabezpečenie môžete podporiť milodarom poukázaným na farský účet IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574. Pán Boh zaplať.

Táto nedeľa 24.1. je Nedeľou Božieho slova. Ponúkame vám texty domácej liturgie v rodinách na prejavenie úcty Biblii:

V pondelok 25.1. na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla vrcholí Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Ďakujeme všetkým, ktorí ste sa v týchto dňoch pripojili k tomuto úmyslu kresťanských spoločenstiev.

V rámci Roka sv. Jozefa pozývame mužov – a nielen ich – na online duchovný program so sv. Jozefom. Keďže streda je deň sv. Jozefa, po večernej omši bude nasledovať v živom vysielaní krátka katechéza a hodinová adorácia.

Tí, ktorí by ste mali záujem prežiť počas nasledujúceho víkendu 29.1. – 31.1. online duchovné cvičenia formou večeradla v modlitbe s Pannou Máriou a sv. Jozefom, môžete sa prihlásiť podľa nasledujúcich pokynov:

Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice:

  •  nedeľa  –  8:30
  •  pondelok – sobota  –  18:00
  •  sobota – 17:00  –  večeradlo

V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom alebo telefonicky:

  • pondelok – piatok: 16:00 – 17:00
  • telefón:             +421 55 799 42 57
  • e-mail:              kancelaria@svrodina.sk
Share

You may also like...