Farské oznamy – 6. cezročný týždeň

 • Bohoslužby sa naďalej slávia bez účasti veriacich.
 • Slávenie krstov, sobášov a pohrebov je možné za účasti 6 osôb.
 • Kostol je otvorený na súkromnú modlitbu od 10:00 do 16:00 – okrem piatku.
 • V prípade potreby nás kontaktujte v úradných hodinách e-mailom na adrese: kancelaria@svrodina.sk alebo telefonicky na čísle +421557994257.
 • Ďakujeme všetkým milodarcom za pravidelné prispievanie na účet farnosti – IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574.
 • Adoráciou za manželov v nedeľu 14.2. o 9:30 zavŕšime Národný týždeň manželstva.
 • Sv. omše obetujeme každý deň na vaše úmysly a vysielame ich cez YouTube na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.
 • Program živého vysielania:
  • sväté omše
   • nedeľa  –  8:30
   • pondelok – sobota  –  18:00
  • adorácie
   • pondelok, utorok a streda po sv. omši
  • pobožnosť k sv. Jozefovi
   • streda 18:00
  • krížové cesty
   • piatok o 17:15
   • nedeľa o 15:00
  • večeradlo
   • sobota – 17:00  
 • Od Hromníc až do sviatku sv. Jozefa sa každú stredu modlíme pobožnosť k 7 bolestiam a 7 radostiam sv. Jozefa a v rámci Roka sv. Jozefa vás pozývame na online duchovný program so sv. Jozefom – v stredu po sv. omši nasleduje katechéza a adorácia.
 • Popolcovou stredou 17. februára sa začína Pôstne obdobie. Je to deň pokánia, pôstu a zdržiavania sa mäsitých pokrmov. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť, pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa. Zákon pôstu zaväzuje všetkých plnoletých do 65. roku života. Zákon zdržiavania sa mäsitých pokrmov zaväzuje tých, ktorí dovŕšili 14. rok života.
 • Rodinám odporúčame pôstne aktivity pre deti:
 • Informácie o tom, ako podporiť jarnú zbierku na charitu nájdete na www.charita-ke.sk:
 • Záujemcovia o knižné vydanie zamyslení k vstupným modlitbám pôstnych nedieľ si môžu zakúpiť knihu Kľaknime na kolená vo farskej kancelárii alebo si ju objednať formou dobierky:
Share

You may also like...