Farské oznamy 19.-25. jún

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka (od 3. ročníka ZŠ), aby počas júna priniesli do farskej kancelárie vyplnenú prihlášku; rovnako počas júna prijímame prihlášky študentov stredných škôl na prípravu na birmovanie v budúcom školskom roku

EUCHARISTICKÁ POKLONA – sa počas pracovných dní začína po popoludňajšej omši modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a ukončenie adorácie je o 17:45 litániami k Božskému Srdcu

ŠTVRTKOVÉ OMŠE – sväté omše vo štvrtok o 18:00 budú od 22. júna vysielané v Rádiu Lumen a modlitba ruženca vo štvrtok bude pred večernou sv. omšou

FARSKÝ VÝLET na Pieniny bude v sobotu 24. júna, pre veľký záujem bol objednaný druhý autobus, môžete sa ešte prihlásiť v sakristii, odchod autobusov spred kostola je o 6:30

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 25. júna je pravidelná mesačná zbierka na investičné výdaje farnosti, Pán nech odmení vašu starostlivosť o Boží dom

PRIMICIANT – novokňaz Tomáš Kovalčík bude v našom kostole sláviť postprimičnú svätú omšu 28. júna o 18:00, po ktorej budete mať možnosť ho osobne pozdraviť a prijať individuálne novokňazské požehnanie

Share

You may also like...