Farské oznamy 26. jún – 2. júl

SV. OMŠE

29.6. prikázaný sviatok sv. apoštolov Petra a Pavla o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00

(počas letných prázdnin nebudú nedeľné omše o 11:00 a v pracovné dni o 15:00)

SV. OMŠE V MESIACOCH JÚL A AUGUST:

V NEDELE – 6:30, 8:00, 9:30, 18:00

VO VŠEDNÉ DNI – 6:30, 18:00

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka (od 3. ročníka ZŠ), aby počas júna priniesli do farskej kancelárie vyplnenú prihlášku; rovnako počas júna prijímame prihlášky študentov stredných škôl na prípravu na birmovanie v budúcom školskom roku

DETSKÝ TÁBOR – rodičom, ktorí prihlásili dieťa do letného tábora, sme zaslali informačný e-mail, v ktorom sa nachádza i tlačivo, ktoré potrebujú rodičia potvrdiť u pediatra; uhradiť poplatok za tábor je potrebné do konca júna

EUCHARISTICKÁ POKLONA sa počas pracovných dní začína po popoludňajšej omši modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a ukončenie adorácie je o 17:45 júnovou pobožnosťou k Božskému Srdcu

SVETIELKO – v pondelok 26. júna o 9:30 pozývame mamky na stretnutie v pastoračnom centre s témou: Filiálna terapia, hosťom bude psychologička Marianna Kollárová

NOVOKŇAZSKÉ POŽEHNANIE – novokňaz Tomáš Kovalčík bude v stredu 28. júna o 18:00 v našom kostole sláviť postprimičnú svätú omšu, po ktorej budete mať možnosť ho osobne pozdraviť a prijať individuálne novokňazské požehnanie

PRIKÁZANÝ SVIATOK – vo štvrtok 29. júna je prikázaný sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla, sväté omše budú v tento deň o 6:30, 15:00, 16:30 a 18:00, taktiež v stredu popoludní a večer budú sväté omše z tejto slávnosti

TE DEUM – vo štvrtok 29. júna o 18:00 pozývame žiakov a študentov spolu s rodinami na slávnostné poďakovanie za končiaci sa školský rok

ZBIERKY – Pán nech odmení vašu starostlivosť o Boží dom, ktorú prejavujete prispievaním do pravidelnej mesačnej zbierky na investičné výdaje farnosti, konanej v túto nedeľu 25. júna, vo štvrtok 29. júna na sviatok sv. Petra a Pavla môžete podporiť dobročinné diela Svätého Otca milodarom na tzv. Halier sv. Petra

PÚŤ SENIOROV DO LEVOČE vo štvrtok 6. júla pozývame seniorov na celoslovenskú púť kresťanských seniorov na Mariánsku horu v Levoči, odchod autobusu o 5:00 spred kostola, prihlásiť sa treba v sakristii do konca júna

Share

You may also like...