Farské oznamy 12. -19. jún

SVÄTÉ OMŠE – slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – 16. jún

6:30 10:00 15:0016:30 18:00

MODLITBOVÉ VEČERADLO – sa v pondelok 13.6. začne už o 16:30

ADORÁCIA eucharistická poklona je v pracovné dni okrem štvrtka po popoludňajšej sv. omši až do večernej.

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou každý deň od pondelka do soboty (okrem štvrtka, keďže je slávnosť).

FARSKÁ KANCELÁRIA – úradné záležitosti si v tomto týždni môžete vybaviť v utorok, stredu a piatok v zvyčajnom čase od 16:00 do 17:00 (nevyhnutné záležitosti aj v ostatné dni po večernej svätej omši).

INTENCIE – keďže úmysly na sv. omše počas leta sú v našom kostole už zaplnené, ak by ste chceli dať odslúžiť sv. omšu v najbližších dňoch bez viazanosti na náš kostol, radi vám ju v kancelárii zapíšeme.

SLÁVNOSŤ KRISTOVHO TELA A KRVI – vo štvrtok 16.6. je prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – sväté omše v tento deň budú o 6:30, 10:00, 15:00, 16:30 a 18:00, taktiež v predvečer sviatku budú sväté omše zo slávnosti. Eucharistická procesia bude vo štvrtok po večernej omši. Pozývame na ňu rodiny a deti, najmä prvoprijímajúce, aby sa do procesie zapojili aj sypaním kvetinových lupienkov, ktoré si deti prinesú v košíčkoch. Prosíme modlitbové spoločenstvá o prípravu vonkajších oltárikov. Pri nábožnej účasti na procesii môžeme za obvyklých podmienok získať milosť úplných odpustkov. Celomestská procesia bude v nedeľu, začne sa svätou omšou o 9:30 v katedrále.

ZASVÄTENIE BOŽSKÉMU SRDCU – počas júna sa každý deň modlime litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Prosíme vás, aby ste sa v rodinách od piatku pripojili k tejto našej modlitbe zvlášť v rámci deviatnika pred sviatkom Božského Srdca ako prípravu na zasvätenie sa Ježišovmu Srdcu pri výročí farnosti.

ZBIERKA NA KOSTOL – pri príležitosti 15. výročia posviacky kostola bolo dokončené doplnenie kostolných lavíc na chóre a pod chórom. Financovanie lavíc môžete podporiť v nedeľnej zbierke na kostol alebo osobným milodarom, či príspevkom na účet farnosti: IBAN  SK06 0900 0000 0050 3478 5574

ĎAKUJEME – Ružencovému bratstvu, ktoré venovalo na nové lavice 500 €

SLÁVNOSTI V KATEDRÁLE S NAŠIMI BISKUPMI

Utorok          14.6. o 18:00  –  ďakovná sv. omša za darcov krvi

Piatok            17.6. o 10:00 –  diakonská vysviacka

Sobota          18.6. o 10:00 –  kňazská vysviacka

Nedeľa          19.6. o 9:30 –  sv. omša s eucharistickou procesiou

PRIMIČNÁ SVÄTÁ OMŠA – Náš diakon Maroš Varga bude sláviť 25. júna primičnú svätú omšu v Kuzmiciach. Plánujeme zorganizovať autobus do Kuzmíc, preto prosíme záujemcov, aby sa do nedele prihlásili v sakristii.

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE – Prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť svoje dieťa na prípravu na prijatie sviatosti zmierenia a Eucharistie v školskom roku 2022/2023, aby počas mesiaca júna odovzdali kňazovi vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v sakristii alebo stiahnuť z farskej webovej stránky.

Share

You may also like...