Farské oznamy – 2. adventný týždeň

SVIATOSŤ ZMIERENIA – spovedáme polhodinu pred každou sv. omšou, pozývame vás využiť adventný čas na sviatostné zmierenie pred Vianocami – na 3. adventnú nedeľu budeme spovedať od 16:00 a následne aj v ďalších dňoch počas 3. adventného týždňa (pondelok – piatok) od 16:00

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej

RORÁTY –  v rámci hlbšieho prežitia Adventu vás pozývame každý deň o 6:00 na rorátnu sv. omšu a v sobotu i na agapé v pastoračnom centre, na ktoré môžete priniesť svoje obľúbené raňajkové lahôdky

ADVENTNÉ AKTIVITY PRE DETI – počas Adventu pozývame deti na ranné roráty, okrem bodovania vás čaká i sladká odmena – zároveň pozývame všetky deti v stredu 13.12. o 17:00 na nácvik jasličkovej pobožnosti v pastoračnom centre a vo štvrtok 14.12. na nácvik spevov na večernú omšu za účasti detí vysielanej Rádiom Lumen

PEČENIE OPLÁTOK – prebieha v pastoračnom centre každý deň, môžete sa zapísať na konkrétny čas, ktorý vám vyhovuje (dopoludnia, popoludní alebo večer)

VIANOČNÉ PERNÍČKY – kúpou vianočných medovníčkov môžete podporiť farnosť, nájdete ich vedľa sakristie

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na tvorivé stretnutie v katechetickej miestnosti zamerané výrobu patchworkových gulí

POŽEHNANIE MATIEK – v utorok 12.12. na spomienku Panny Márie Guadalupskej pri sv. omši o 18:00 požehnáme matky očakávajúce narodenie dieťaťa

MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v stredu 13.12. o 17:00

KÁNTROVÉ DNI – sú v stredu, piatok a sobotu, ich obsahom je duchovná obnova rodín, príchod Kristovho kráľovstva do rodín a pokoj a spravodlivosť vo svete – záväzný je iba jeden deň – sv. omše za upevnenie rodín budú v piatok popoludní a večer

KATECHÉZA – vo štvrtok po večernej sv. omši  bude v kostole katechéza pre rodičov prvoprijímajúcich detí

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE RODINY – na 3. adventnú nedeľu o 15:00 pozývame rodiny na duchovnú obnovu, začneme v kostole Korunkou Božieho milosrdenstva a modlitbou večeradla a budeme pokračovať katechézou v pastoračného centre, po ktorej bude možnosť spovede

ZBIERKA NA KOSTOL – pravidelná zbierka na investičné výdaje farnosti je v nedeľu 17.12. – Pán nech odmení vašu starostlivosť o Boží dom

Share

You may also like...