Farské oznamy 17.-24. december

DUCHOVNÁ OBNOVA – v nedeľu 17.12. popoludní pozývame rodiny spolu s deťmi na duchovnú obnovu: začneme o 15:00 korunkou k Božiemu milosrdenstvu za rodiny a detským večeradielkom v kostole, od 16:00 bude program v pastoračnom centre formou katechéz a workshopov pre deti i rodičov

SPOVEDANIE PRED VIANOCAMI – tých, ktorí sa ešte nestihli vyspovedať pred Vianocami, pozývame k sviatosti zmierenia v nedeľu 17.12. od 16:00 do 18:00 ako aj v nasledujúcich pracovných dňoch pred Vianocami v rovnakom čase od 16:00 do 18:00 a v sobotu 23.12. od 17:00 do 19:00

FARSKÁ KANCELÁRIA – bude v nasledujúcom týždni kvôli predvianočnému spovedaniu zatvorená, úradné záležitosti si vybavíte po svätých omšiach

ZBIERKA NA KOSTOL – v nedeľu 17.12. je posledná zbierka na kostol a investičné výdaje v tomto roku, ďakujeme všetkým pravidelným podporovateľom za milodary na zveľadenie chrámu, plánovaná realizácia nového bohostánku bude v novom kalendárnom roku

KNIHY – do vašej pozornosti dávame knihu Manželstvo v tajomstvách ruženca a širokú knižnú ponuku vydavateľstva Don Bosco vedľa sakristie

BETLEHEMSKÉ SVETLO – v našom kostole prijmeme od skautov vo štvrtok 21.12. pri večernej sv. omši vysielanej prostredníctvom Rádia Lumen – následne si ho môžete prevziať do svojich domácností k štedrovečernému stolu

VIANOČNÝ KONCERT – v sobotu pred odpustom 30.12. vás o 16:00 pozývame na sviatočný koncert rodinného zboru a mužskej speváckej skupiny Košicki špivaci

EXODUS 90 – 1. januára sa začínajú 90 dňové duchovné cvičenia pre mužov, tzv. Exodus 90, v našej farnosti sa formuje skupinka chlapov, ktorí medzi sebou radi privítajú aj ďalších – záujemcovia nech sa zapíšu v sakristii, kde nájdu kontakt na mužov, ktorí už túto pôstnu aktivitu absolvovali (viac informácií o Exode nájdete tu: https://help.exodus90.com/cs/articles/4680259-co-je-exodus-90-a-preco-by-som-ho-mal-robit)

POŽEHNÁVANIE BYTOV – 6. a 7. januára popoludní budeme požehnávať príbytky, na požehnanie bytov sa môžete prihlásiť v sakristii (iný termín si treba s kňazmi dohodnúť osobne), trojkráľové nálepky nájdete v ponuke medzi knihami

SVÄTÉ OMŠE

– v nedeľu 24.12. budú sv. omše dopoludnia v riadnom čase o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a podvečer o 16:00 bude vianočná vigília pre rodiny s deťmi, pri ktorej deťom požehnáme Jezuliatka, ktoré uložíte do domácich jasličiek

– na sviatok Božieho narodenia bude sv. omša o polnoci a na prvý i druhý vianočný deň budú sv. omše ako v nedele

– v poslednú nedeľu roka budeme sláviť odpustovú slávnosť s obnovou manželských sľubov, odpustovú sv. omšu o 11:00 bude sláviť pomocný košický biskup Mons. Marek Forgáč

Share

You may also like...