Farské oznamy 13.-19. september

SV. OMŠE v utorok 14.9. na sviatok Povýšenia sv. Kríža – 6:30, 7:30, 8:30

SV. OMŠE v stredu 15.9. na sviatok Sedembolestnej Panny Márie – 6:30, 7:30, 8:30 a 18:00

VEČERADLO – v pondelok 13.9. o 17:00

EUCHARISTICKÁ POKLONA – pondelok, štvrtok a piatok od 15:30 do večernej omše

FARSKÁ KANCELÁRIA – pondelok, štvrtok a piatok (16:00 – 17:00)

KÁNTROVÉ DNI – sú v stredu, piatok a sobotu – ich obsahom je poďakovanie za úrodu – sv. omše s požehnaním plodov zeme budú v piatok – na sv. omšu prineste na požehnanie košíky s úrodou zo záhrad

ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH OD 13.9. – prechádzame na režim OTP, každý účastník bohoslužby je povinný mať respirátor a pri príchode vloží do určenej schránky lístok s uvedením mena, priezviska, tel. alebo e-mailového kontaktu, dátumu a času navštívenej bohoslužby – ohlasovací lístok si pripravte už doma pred príchodom do kostola

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 4. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – 2. skupina

ZBIERKA NA RÁDIO LUMEN – v nedeľu 19.9.

KATOLÍCKY KALENDÁR – pátri dominikáni a sestry z Kongregácie Matky B. milosrdenstva ponúkajú kalendáre na nový rok – nájdete ich pri tlačovinách

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – vo štvrtok 16. septembra po večernej omši bude informačné stretnutie rodičov

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE – pre študentov stredných škôl – prihlášky sú v sakristii, treba ich odovzdať v najbližších dňoch

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – 1.-3. októbra bude v pastoračnom centre kurz prípravy pre snúbencov na prijatie sviatosti manželstva

DOSPELÍ – ktorí majú záujem prijať krst, birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – nech sa ohlásia v kancelárii osobne alebo e-mailom

APOŠTOLSKÁ NÁVŠTEVA SVÄTÉHO OTCA FRANTIŠKA V KOŠICIACH 14.9.2021

  • Vstupy na štadión pre očkovaných:

Očkovaní budú vstupovať do areálu štadióna cez vstupy č. 2, 3 a 4.

  • Vstupy na štadión pre OTP:

Ak prídete s negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní Covid-19, v areáli štadióna budú pre vás vyhradené sektory a budete mať aj samostatný vstup č. 1. V sektoroch pre OTP bude potrebné zachovať protipandemické opatrenia (rozostupy, rúška, dezinfekcia rúk). Sektory pre OTP sa budú zapĺňať až po 12.00 hodine. Táto skupina OTP nebude môcť ísť na svätú omšu na záložnú plochu, keďže sme povinní zamedziť zmiešavaniu účastníkov.

  • QR-kód je vstupenka na stretnutie.

Zaregistrovaným účastníkom systém automaticky posiela e-mail s potvrdením registrácie. Následne sa údaje preverujú v systéme NCZI. Až po preverení bude účastníkovi stretnutia poslaná mailom vstupenka s QR-kódom. Veríme, že v nedeľu už všetci budete mať svoju vstupenku. Ak niekomu prišiel e-mail so zamietnutým stanoviskom NCZI kvôli chybe ich systému, nech kontaktuje call-centrum, ktoré pomôže opraviť zápis: +421 222 200 075 (pon – pia/8:30–16:30).

  • Bezpečnosť:

Na apoštolských cestách pápeža je nutné prechádzať bezpečnostnými kontrolami, podobne ako na letiskách. (Teda kontrola osoby a batožiny. Jedlo môžete mať, ale upozorňujeme vás, aby ste nebrali so sebou nožíky a ostré predmety). Prosíme Vás, aby ste si príchod naplánovali v dostatočnom predstihu, aby ste prešli bezpečnostnou kontrolou včas a bez stresu. Zatvorenie areálu je z bezpečnostných dôvodov dve hodiny pred príchodom Svätého Otca, teda štadióna Lokomotívy o 15.00, Luníka IX. o 14.00.

  • Doprava, parkovanie, kyvadlová doprava a MHD v Košiciach zdarma:

14. septembra bude na území Košíc obmedzená doprava. Preto vodičov žiadame, aby sa nesnažili dostať sa bližšie k štadiónu, ale aby využili záchytné parkoviská. Informácie o doprave v Košiciach a parkovaní bude možné počúvať cez Rádio Slovensko na frekvencii 96,6 MHz, ktoré bude pravidelne informovať o napĺňaní parkovísk pre autobusy a autá.

https://www.navstevapapeza.sk/sk/harmonogram

Share

You may also like...