Farské oznamy 20.-26. september

ZBIERKY    19.9. zbierka na Rádio Lumen

                   26.9. zbierka na kostol

                   3.10. zbierka na pomoc pre núdznych na Kube

FARSKÁ KANCELÁRIA – pondelok – piatok (16:00 – 17:00)

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ – každý štvrtok o 18:00, deti spolu s rodičmi pozývame o 17:30 na nácvik omšových spevov

EUCHARISTICKÁ POKLONA – pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše (vo štvrtok do 17:00, nakoľko o 17:30 sa začína nácvik omšových spevov s deťmi)

VÝROČNÁ CELODENNÁ POKLONA – v sobotu 25.9. od 7:00 do 18:00

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO – 1., 2. a 3. októbra bude v našom pastoračnom centre kurz prípravy pre snúbencov na prijatie sviatosti manželstva, prihláste sa vo farskej kancelárii

PRÍPRAVA NA BIRMOVANIE – pre študentov stredných škôl – prihlášky sú v sakristii, treba ich odovzdať už tento týždeň

PRÍPRAVA NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – je vo štvrtok pri večernej omši

DOSPELÍ – ktorí majú záujem prijať krst, birmovanie, sv. prijímanie, manželstvo – nech sa ohlásia v kancelárii osobne alebo e-mailom

ÚČASŤ NA BOHOSLUŽBÁCH – každý účastník bohoslužby je povinný mať respirátor a pri príchode do kostola vloží do určenej schránky lístok s uvedením mena, priezviska a tel. alebo e-mailového kontaktu – tieto údaje si napíšte už doma na ľubovoľný lístok, našou povinnosťou je uchovať 14 dní zoznam zúčastnených – ďakujeme za pochopenie

PREDMODLIEVANIE RUŽENCA – 5. ruža

UPRATOVANIE KOSTOLA – 3. skupina

POĎAKOVANIE OTCOV BISKUPOV – otcovia biskupi ďakujú všetkým, ktorí svojou pomocou a obetavosťou prispeli k príprave návštevy Svätého Otca na Slovensku. Poďakovanie patrí našim policajtom a vojakom, hasičom a zdravotníkom a spolu s nimi všetkým príslušníkom zložiek štátu, ktoré sa zapojili do realizácie tejto apoštolskej cesty. Ďakujeme za ústretovosť prezidentskej kancelárii, vláde Slovenskej republiky i miestnym samosprávam. Samozrejme, ďakujeme organizátorom, architektom, stavebníkom, kňazom, ktorí chystali liturgie, autorom programov aj všetkým účinkujúcim. Ďakujeme tým, ktorí sa postarali o celú logistiku, ako aj tým, ktorí pomáhali zdravotne hendikepovaným osobám.  Osobitným spôsobom ďakujeme všetkým dobrovoľníkom a ich koordinátorom, ktorí podali nesmierny výkon. Veľmi si všetku túto pomoc vážime a prosíme Pána, aby ju štedro odmenil a požehnal. Svätý Otec svojou návštevou Slovenska rozsial mnoho dobrých semienok do našej pôdy. Ďakujeme mu za to, a prajeme všetkým, aby sme z nich dokázali vypestovať bohatú úrodu pre duchovné dobro celej krajiny. Ešte raz: Pán Boh všetkým zaplať a požehnaj!

Share

You may also like...