FARSKÉ OZNAMY 16.-22. september 2019

  • Predmodlievanie ruženca v nasledujúcom týždni povedie 5. ruža a upratovanie kostola 1. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu.
  • Rodičia žiakov tretieho ročníka ZŠ si môžu vyzdvihnúť v sakristii prihlášku na prípravu na 1. sv. prijímanie. Prvé stretnutie s deťmi a ich rodinami bude 3.10. pri sv. omši o 18:00 a po nej bude infostretnutie pre rodičov.
  • Žiaci stredných škôl si môžu v sakristii vyzdvihnúť prihlášku na prípravu na birmovanie. Prvé stretnutie s birmovancami bude v piatok 4. októbra po večernej sv. omši.
  • Dospelí, ktorí ešte neprijali krst, prijímanie alebo birmovanie, a majú túžbu prijať tieto sviatosti, nech sa nám v priebehu septembra ohlásia vo farskej kancelárii.
  • Snúbenci, ktorí uvažujú o sobáši v tomto alebo v nasledujúcom roku, nech sa nám ohlásia vo farskej kancelárii.
  • Každú nedeľu počas októbra a novembra budú v našom pastoračnom centre Manželské večery. Manželia sa môžu prihlásiť v sakristii.
  • Manželské páry pozývame i na tanečné štvrtky – kurz spoločenských tancov pre manželov (i budúcich) otvárame od 10.10. v pastoračnom centre od 19:00 do 20:30 – prihlasovanie je v kancelárii alebo na tel. čísle farnosti.
  • Na budúcu nedeľu je mesačná zbierka na kostol – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.
  • Jesenné kántrové dni sú streda, piatok, sobota budúceho týždňa. Ich obsahom je poďakovanie za úrodu. Požehnanie plodov zeme, ktoré prinesiete v košíkoch bude v stredu pri večernej svätej omši a v nedeľu o 9.30 pri rodinnej sv. omši.
  • Od budúcej nedele začíname novénu k sv. Terézii z Lisieux – budeme sa ju modliť  pri večerných sv. omšiach.
Share

You may also like...