Farské oznamy 20.-26. november

TEHLA ZO SV. BRÁNY – pri príležitosti výročia posviacky Baziliky sv. Petra v Ríme je pred oltárom uložená tehla zo Svätej brány svätopeterskej baziliky, nech je pre nás príležitosťou na posilnenie našej jednoty so Svätým Otcom

ALŽBETÍNSKA ZBIERKA – v nedeľu 19.11. sa koná dobročinná zbierka Košickej arcidiecézy, ktorú môžete podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka; v nedeľu 26.11. na slávnosť Krista Kráľa bude zbierka na podporu kostola a investičné výdaje farnosti, Pán nech odmení všetkých darcov

CHLIEB SV. ALŽBETY – v závere sv. omše v nedeľu po sviatku sv. Alžbety vám požehnáme chlieb, aby ste sa podelili požehnaným pečivom pri nedeľnom stolovaní alebo sa obdarili pri priateľskej návšteve

KRÁĽOVSKÝ OBED – v nedeľu na slávnosť Krista Kráľa 26.11. vás pozývame na spoločný obed v pastoračnom centre, na ktorý sa môžete prihlásiť vložením objednávkového lístočka do schránky vedľa sakristie – najneskôr do štvrtka 23.11. – tešíme sa na spoločné stretnutie

EUCHARISTICKÁ POKLONA je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej sv. omše, v nedeľu 26.11. na slávnosť Krista Kráľa bude v závere sv. omší adorácia so zasvätením Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu – za účasť na zasväcujúcej modlitbe získavame úplné odpustky

PEČENIE OPLÁTOK – prebieha v pastoračnom centre každý deň, môžete sa zapísať na konkrétny čas, ktorý vám vyhovuje

VIANOČNÁ PONUKA – kúpou vianočných medovníčkov, oplátok a medovníkových Mikulášov môžete podporiť farnosť, nájdete ich vedľa sakristie, do pozornosti dávame diár Evanjelium na každý deň a kalendár Božieho milosrdenstva

KVAPKA KRVI – v pondelok 20.11. od 8:00 do 12:00 vás naši študenti pozývajú na dobrovoľné darovanie krvi v budove Gymnázia sv. Edity  

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na stretnutie v katechetickej miestnosti

STRETNUTIE MLÁDEŽE – v sobotu 25.11. pri príležitosti 38. svetového dňa mládeže pozývame mladých na arcidiecézne stretnutie mládeže v Bardejove – program je na plagáte – www.acmko.sk

Share

You may also like...