Farské oznamy 15.-21. jún

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní polhodinu pred každou sv. omšou.

Modlitba ruženca sa začína o 17:20 a vedú ju jednotlivé ruže podľa rozpisu v bulletine. V tomto týždni ju povedie 6. ruža.

V pondelok o 18:00 bude slúžiť sv. omšu emeritný o. arcibiskup Alojz – pozývame vás na jej slávenie.

V stredu je po popoludňajšej omši tichá adorácia do večernej modlitby ruženca.

V stredu po večernej omši pozývame na nácvik chrámového zboru všetkých záujemcov, ktorí sú ochotní pomôcť zveľadiť liturgiu spevom.

Vo štvrtok večer sú nácviky prvoprijímajúcich detí v rámci prípravy na prvé sv. prijímanie. Prosíme rodičov o dodržanie termínov podľa rozpisu, ktorý dostali.

V piatok na sviatok Najsv. Srdca Ježišovho je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov. Pri adorácii v závere sv. omše môžeme za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky za účasť na modlitbe Najmilší Ježišu, ktorú nájdete vo svojich modlitebníkoch za litániami k Najsv. Srdcu Ježišovmu.

V sobotu je sviatok Nepoškvrneného Srdca P. Márie – po  večernej omši bude mariánske večeradlo.

O upratovanie kostola prosíme 6. skupinu v túto nedeľu a 7. skupinu v piatok po večernej omši.

V sobotu dopoludnia o 10:00 bude v katedrále kňazská vysviacka nášho diakona Dominika. Pozývame vás na jej slávenie, ako aj na primičnú sv. omšu v nedeľu o 10:00 v Kostole Najsv. Trojice v Prešove – Solivare.

Na budúcu nedeľu je zbierka na kostol – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom.

Obmedzenia týkajúce sa bohoslužieb sú už voľnejšie: odstupy a šachovnicové sedenie už nie je povinné. Záväzná je naďalej dezinfekcia rúk a rúško.

Vysielanie bohoslužieb na youtubovom kanáli bude v budúcom týždni v piatok na sviatok Najsv. Srdca Ježišovho a v sobotu o 18:00 a v nedeľu o 8:30.

Share

You may also like...