Nedeľný pozdrav

Horúca sobota spôsobila, že som po dlhšom čase vybral zo skrine táborové tričká. Na každom z nich je táborové logo a motto. Keďže minulý rok sme s deťmi hľadali stratené kráľovstvo, na tom poslednom z minulého leta je Ježišova veta z evanjelia: Čas sa naplnil a priblížilo sa Božie kráľovstvo a je vpísaná do presýpacích hodín, v ktorých sa presypaný piesok formuje do tvaru hradu, ktorý je symbolom kráľovského sídla. Aj my prichádzame v nedeľu, ktorá je dňom Pána, do sídla nášho kráľa Ježiša Krista, ktorý netúži po tom, aby jeho hradom bol kostol alebo svätostánok, v ktorom je prítomný sviatostným spôsobom v premenenom chlebe. On túži, aby jeho kráľovské sídlo bolo v našom srdci, aby mal, ako nás učí sv. Terézia z Avily, v našom vnútri hrad, z ktorého vstupuje do všetkých vzťahov, záujmov a snažení vychádzajúcich z nášho srdca.

Táto nedeľa po slávnosti Kristovho Tela a Krvi pripadla na 14. jún, ktorý je svetovým dňom darcov krvi. Práve vy, darcovia, ktorí dobrovoľným darovaním krvi zachraňujete životy a dávate iným šancu na lepší život, sa dokonale pripodobňujete Ježišovi, ktorý svoju krv vylial, aby sme mali život v plnosti, pre ktorý sme boli aj stvorení. Tento život v Božej večnosti a oplývaní absolútnym šťastím, nazývame Božím kráľovstvom. Darovať krv, znamená darovať život a nenechať si len pre seba to, čo prúdi naším srdcom. Keďže sme boli krstom pričlenení k Cirkvi, sme navzájom spoluúdmi Kristovho mystického tela, v ktorom žije, koná a miluje Ježiš.
Minulé leto som bol oslovený s prosbou o modlitbu za ťažko chorú pacientku napojenú na umelú ventiláciu, ktorá 5 rokov čakala na transplantáciu pľúc. Ako skúsená lekárka asistovala pri mnohých operáciách a transplantáciách srdca. Napokon sa sama ocitla vo vážnom stave ohrozenia života. Vtedy som oslovil viacerých z vás, ktorí sa zvyknete zapojiť do modlitbovej reťaze – viem, že i počas tohto víkendu beží jedna z takýchto modlitbových reťazí, keď sa na daný úmysel každú hodinu modlí niekto z vás. Pred rokom po takejto reťazi som dostal telefonát, že sa našiel vhodný darca a tá, za ktorú ste prosili v modlitbe, dnes už naplno vykonáva svoju profesiu a zachraňuje životy ďalších ľudí pri náročných operačných zákrokoch, kde ide o život.

Drahí bratia a sestry, Boh neprestane konať zázraky, ak mu to dovolíme. On nikdy neopustí svoj ľud a nenechá nás ako ovce bez pastiera. Preto si v každom čase povoláva robotníkov na svoju žatvu. Je mesiac Božského Srdca a na budúcu sobotu otec arcibiskup vysvätí v katedrále nových kňazov pre našu arcidiecézu, medzi nimi i nášho diakona Dominika. Keďže najrýchlejšie vypredané číslo Katolíckych novín je každý rok to, v ktorom je príloha s fotografiami novokňazov, nepochybujem, že na nich pamätáte v modlitbe. Táto fotopríloha je konkrétnou aktualizáciou state z dnešného evanjelia o Pánovej žatve s menným zoznamom robotníkov vybratých za súčasných apoštolov. Prosím vás o modlitbu za nich, aby boli znamením Božieho kráľovstva medzi nami a vysluhovateľmi Ježisovej lásky. Zvykneme si dopredu plánovať svoje aktivity, robíme si rozvrh činností, ktoré potrebujeme vykonať. A neraz si ich preusporiadame, pretože nám to zrazu nevyhovuje alebo sme vyčerpaní a odložíme to na inokedy. Žatva je však vyjadrením práce, ktorá sa nedá odložiť na neskôr. Riskovali by sme tak, že úroda, ktorú nám Pán požehnal v príhodnom čase sa znehodnotí. To, či máme dostatok kňazov, nie je iba záležitosťou biskupa a kňazského seminára, ale nás všetkých, celého spoločenstva veriacich. Preto prosme Pána, aby nám dal kňazov podľa svojho Srdca. Boh má srdce pastiera, ktorý dáva život za ovce – a toto srdce bije pre každého z nás a jeho túžba je, aby bilo i v každom z nás.

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...