Farské oznamy 6.-14. január

SV. OMŠE:

6.1. ZJAVENIE PÁNA 630, 800, 930, 1100,1800

7.1. KRST PÁNA 630, 800, 930, 1100, 1800

TROJKRÁĽOVÁ VODA – požehnanú vodu zo slávnosti Zjavenia Pána si po sv. omšiach môžete načerpať do vhodných nádob, trojkráľová voda bude pre vás k dispozícii počas soboty i nedele v troch veľkých nádobách vedľa sochy Panny Márie

POŽEHNÁVANIE BYTOV – k rodinám, ktoré sa prihlásili na požehnanie bytu, prídeme 6. a 7. januára v popoludňajšom a podvečernom čase

VEČERADLO – modlitbové večeradlo 6.1. a 13.1. bude o 17:00 hod.

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – na prvú nedeľu o 16:45 je stretnutie Ružencového bratstva spojené s výmenou ružencových tajomstiev

POBOŽNOSŤ K BOŽSKÉMU SRDCU – na prvú nedeľu bude o 17:30 hod.

VIANOČNÁ VÝZDOBA – nedeľnou slávnosťou Krstu Pána sa končí Vianočné obdobie, vianočná výzdoba a jasličky ostávajú v kostole do Obetovania Pána 2.2.

PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI – každý štvrtok o 18:00 pozývame rodiny na sv.omšu za účasti detí, vo štvrtok 11.1. budeb o 17:00 katechéza pre prvoprijímajúce deti zo ZŠ Fábryho

FARSKÝ PLES – 27. januára vás pozývame na farský ples, rezervovať stôl a zakúpiť vstupenky si môžete v sakristii

Share

You may also like...