Farské oznamy 5.-11. október

 • Od 1. októbra je počet prítomných v kostole obmedzený na 50 osôb, preto vás prosíme o pochopenie – po zaplnení uvedenej kapacity sa kostol zatvorí.
 • Sväté omše  v pracovných dňoch budú v riadnych časoch o 630, 1500 a 1800
 • Časy nedeľných omší sme upravili – prvá je ráno o 6:30 vyhradená pre seniorov a potom budú sv. omše dopoludnia každú hodinu – o 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30. Okrem toho budú nedeľné omše vo večernom čase – v sobotu i v nedeľu o 17:00 a 18:00.
 • Otcovia biskupi udelili dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách, preto môžete doma v rodinách sledovať sv. omšu vysielanú na youtubovom kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice o 8:30 – túto sv. omšu bude vysielať aj Rádio Lumen.
 • Tí, ktorí budete v nedeľu sledovať sv. omšu doma v rodine, môžete prijať Eucharistiu po skončení bohoslužobného programu v kostole o 12:30 alebo večer o 19:00.
 • Eucharistická adorácia je každý pracovný deň po popoludňajšej  omši a ukončenie poklony eucharistickým požehnaním je po spoločnej modlitbe ruženca.
 • Modlitbu ruženca povedie 6. ruža a upratovanie kostola 6. skupina. PBZ za vašu službu farskému spoločenstvu. Októbrové pobožnosti sa začínajú o 17:15.
 • Sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou.
 • Úmysly na sv. omše v našom kostole sú zapísané už do konca roka, preto teraz zapisujeme úmysly len na sv. omše, ktoré nemusia byť slávené v našom kostole. 
 • V pondelok o 18:00 bude u nás sláviť sv. omšu o. arcibiskup Bernard Bober. Sv. omša bude vysielaná v priamom prenose Rádia Lumen.
 • Ďalšie informácie nájdete vo farskom bulletine:
Share

You may also like...