NEDEĽNÝ POZDRAV VŠETKÝM FARNÍKOM

Pán s Vami!

Je to zvláštny pocit a osobitná skúsenosť modliť sa v kostole sám – večer, čo večer – i keď viete, že v tej chvíli sa modlia mnohí a boli by v ňom tiež veľmi radi, ale sú zodpovední k sebe a ku všetkým, preto rešpektujú pozvanie k samote, v ktorej môžeme prežiť s Ježišom púšť, na ktorej nie sme sami, ale s Ním. Ak aj časom na tejto púšti vysmädneme a možno i zarepceme ako smädní Izraeliti, prv než by sme sa začali ako oni topiť v pochybnostiach, či „je Pán medzi nami, alebo nie“, načrime do studne Božieho slova, aby sa Božia láska mohla nanovo rozliať v našich srdciach skrze Ducha, ktorého sme dostali. Nemôžeme prežiť nedeľný deň s Pánom v jeho chráme, no On ho túži prežiť v chráme nášho srdca. Prišla hodina, keď sa z nás majú stať praví ctitelia, čo sa Mu klaňajú v Duchu a pravde.

Keď som sa pri modlitbe rozhliadol po chrámovom prázdne, „videl“ som Vás na Vašich miestach, na ktorých zvyknete sedávať v kostole. Ďakujem Vám za duchovnú blízkosť a puto jednoty pri večernej modlitbe a uisťujem Vás, že nie ste v nej sami.

Pozývam Vás prostredníctvom vysielania Rádia Lumen k z jednoteniu sa farskej rodiny pri nedeľnej svätej omši, ktorú budeme túto nedeľu o 18:00 sláviť v našom farskom kostole s otcom arcibiskupom Bernardom.

Dávam do Vašej pozornosti malý manuál k sláveniu nedeľnej bohoslužby slova v rodine:

Pripájam text rozjímaní ku krížovej ceste tematicky venovanej Roku Božieho slova, ktoré napísala Mária T. Keďže sme sa ju pôvodne plánovali modliť v kostole túto nedeľu, môžeme sa popoludní o 15:00 duchovne zjednotiť pri jej modlitbe v domácnostiach.

Nech nám nedeľné stretnutie pri modlitbe a Božom slove pomôže prežiť novým spôsobom silnú skúsenosť Pánovej prítomnosti medzi nami!

Nech Vás žehná všemohúci Boh Otec + i Syn i Duch Svätý!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...