Adventný pozdrav III

Drahí bratia a sestry,

zaiste mnohí z vás máte svoje obľúbené športové tímy, ktorým radi fandíte. Zvlášť muži si nenechajú len tak ujsť príležitosť sledovať ich zápas. Je pre nás silným zážitkom, ak ich môžeme vidieť naživo v akcii. Ich úspech, aj nezdar, sa odrazí na našom prejave, na našich gestách a komunikácii, čím vytvárame atmosféru, ktorou vplývame na ostatných ľudí okolo nás. Ak by došlo k akémukoľvek skratu u jedného spomedzi hráčov, jeho dôsledky znášajú v hre úplne všetci. Práve tak ako v prípade prvého spomedzi ľudí celé ľudstvo nesie dodnes dôsledky Adamovho pochybenia.

Evanjelium Tretej adventnej nedele nám pripomína situáciu hráčov v oslabení, ktorí čakajú na posilu a v duchu sa pýtajú, kto prichádza k nim na hraciu plochu. Ježišov predchodca Ján Krstiteľ ohlasuje, že je čas na zmenu hry, keď povie: „Medzi vami stojí ten, ktorého nepoznáte.“ Mení sa však nielen zostava účinkujúcich na hracej ploche svetových dejín, ale i stratégia hry, ktorej výsledkom je, že sa napĺňajú slová proroka Izaiáša a začína sa rok milosti Pána.

Aj nás prekvapilo v tomto týždni ohlásenie mimoriadneho milostivého Roka sv. Jozefa, ktorý pápež František ustanovil pre celú Cirkev na slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie. I pre nás nastáva rok milosti Pána vďaka tomu, že na scéne nášho života sa objavuje nový hráč – „nový Adam“ – Ježiš Kristus, ktorý stojí medzi nami a my ho častokrát nevidíme, ako nás na to upozornil Ján Krstiteľ. Ježiš je pastier, ktorý nikdy neopúšťa svoj ľud, ale stále ho verne chráni – tak to vyslovil apoštol Pavol v druhom čítaní: „verný je ten, ktorý nás volá“ a on urobí všetko pre to, aby sa náš duch zachoval neporušený a duša i telo bez úhony.

Boh na nás nehľadí nečinne, ako sa správame na našom životnom ihrisku, keď sme zmietaní vetrom života. On nie je iba naším nezlomným fanúšikom. Ale ako zanietený tréner posiela svojmu zamilovanému tímu nového hráča. Príchod Ježiša na hracie pole sveta nám dáva schopnosť víťaziť. Nastáva nové svitanie, ktoré nám umožňuje nové vízie o sebe samých. A to je dôvod na radosť! Aj fialové dnes vidíme ružovo. Nie preto, žeby sme si chceli na chvíľu nasadiť ružové okuliare, ale že dnes chceme s odvahou hľadieť na realitu okolo nás vo svetle Pánovej prítomnosti, ktorú tak ľahko prehliadame. Medzi nami totiž stojí Pán, ktorého často nevnímame.

Adventný semafor rozžiaril tretiu zo štvorice adventných sviec a posúva nás do druhého polčasu adventného snaženia. Prebúdza v nás intenzívnejší zápal v príprave na Ježišov príchod. S rastúcou dávkou osobného nasadenia v hre rastie i napätie. Pod jeho vplyvom nám niekedy ujdú detaily, ktoré zohrajú rozhodujúcu úlohu. Vtedy je veľmi dôležitý okamžitý zásah bedlivého trénera, ktorý vidí hru lepšie, aj keď my ho nevidíme medzi sebou na našom hracom poli. Radosť tejto nedele nás vedie k aktívnejšej spolupráci s Božou zaangažovanosťou v náš prospech a napriek prvotnému oslabeniu nás druhý polčas napĺňania adventných predsavzatí robí schopnými vždy lepších výkonov v hre nášho života, v ktorej nikdy nehráme sami, pretože Boh bojuje za nás. A On hrá vždy v náš prospech.

Prajem Vám požehnaný adventný čas! Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...