Farské oznamy – 3. adventný týždeň

14. – 20. december

  • V nedeľu 13.12. je zbierka na Rádio Lumen a na budúcu nedeľu 20.12. je pravidelná mesačná zbierka na kostol. Môžete ich podporiť milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka. PBZ.
  • V nedeľu 13.12. o 17:00 bude mariánske večeradlo.
  • Eucharistická adorácia je v pondelok – piatok od 16:00 do 18:00.
  • Rorátne sv. omše sú v pondelok – sobotu ráno o 6:00.
  • Upratovanie kostola povedie 4. skupina a modlitbu ruženca 4. ruža. PBZ za službu farskému spoločenstvu.
  • Prosíme, aby ste rešpektovali šachovnicové sedenie a nepresúvali stoličky rozmiestnené v kostole. Pri sadaní do lavice obsadzujte miesta od stredu. Dbajte o to, aby pred vami, za vami i vedľa vás ostalo voľné miesto.
  • Kúpou nástenných kalendárov s vyobrazením Dómu sv. Alžbety môžete prispieť na katedrálu – nájdete ich vzadu pri sakristii.
  • V tomto roku pred sa pred Vianocami nebude konať hromadné spovedanie, preto využite príležitosť už teraz – sme vám k dispozícii počas celého Adventu. Pri spovedi buďte struční a dbajte na dodržanie hygienických zásad a  odstupov.
  • Predvianočné spovedanie je: pondelok – sobota od 16:00 do 18:00. Povzbudzujeme vás, aby ste boli zodpovední a vyhradili čas na predvianočnú spoveď už teraz.
  • Mužom dávame do pozornosti oznam a pozvanie zapojiť sa do programu EXODUS 90:
Share

You may also like...