ODPUSTKY pre duše zosnulých

V oktáve sviatku Všetkých svätých od 1. do 8. novembra môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov v prospech zosnulých:

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov dušiam v očistci:

  • Veriaci , ktorý 2.11. nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána Otče náš a urobí vyznanie viery Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa 1.11. až do polnoci určeného dňa 2.11.

Okrem uvedených odpustkových úkonov treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a splniť tri podmienky:

  1. sv. spoveď (jedna spoveď stačí na všetky odpustky)
  2. sv. prijímanie (najlepšie v ten istý deň)
  3. modlitba na úmysel Sv. Otca (Otče náš, Zdravas´, Sláva)
Share

You may also like...