APRÍLOVÉ VYDANIE FARSKÉHO BULLETINU

V rubrike Bulletin na našej webovej stránke si môžete stiahnuť texty na slávenie rodinnej liturgie počas Veľkonočného trojdnia a aprílové vydanie farského bulletinu, v ktorom sa dozviete:

 • ako sa zúčastniť sv. omše?
 • kedy sa slávia sv. omše v našom kostole?
 • ako možno sledovať bohoslužby z nášho kostola?
 • ako je to so spovedaním?
 • ako je to teraz so sv. prijímaním?
 • ako získať úplné odpustky?
 • kedy je kostol otvorený na súkromnú modlitbu?
 • ako si vybaviť úradné záležitosti?
 • ako podporiť kostol a farnosť?
 • ako budeme sláviť Veľkú noc?
 • ako požehnáme veľkonočné pokrmy?
 • ako je to s prípravou na prvé sv. prijímanie?
 • ako je to so slávením krstov, sobášov, či birmovania?
 • ako získať tlačivo na poukázanie 2 % dane?
 • ako poslať modlitbu do večernej adorácie?
 • ako sa prihlásiť na youtube kanál farnosti?
Share

You may also like...