Farské oznamy 24.-30. jún

ZBIERKA NA KOSTOL – v túto nedeľu 23.6. je zbierka na kostol a investičné výdaje farnosti, podporiť ju môžete milodarom v kostole alebo prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 – PBZ za vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom 

SLÁVNOSŤ SV. APOŠTOLOV – v sobotu 29.6. je prikázaný sviatok sv. Petra a Pavla, sv. omše budú tak, ako v nedeľu: o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 – v tento deň je zbierka  Halier sv. Petra na dobročinné diela Sv. Otca – sv. omše v piatok podvečer sú z tejto slávnosti

TE DEUM – v nedeľu 30.6. o 9:30 bude ďakovná sv. omša, ktorou sa spolu so všetkými rodinami poďakujeme za končiaci sa školský rok a za kňazskú službu odchádzajúceho pána kaplána Štefana v našej farnosti – po sv. omši vás pozývame na rozlúčkové stretnutie v pastoračnom centre

ŠTVRTKOVÉ PRENOSY – počas celého leta sú sv. omše vo štvrtok večer prenášané Rádiom Lumen, ďakujeme za vašu spoluprácu pri liturgických službách  

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšami

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je počas pracovných dní od popoludňajšej sv. omše do večernej a je ukončená júnovou pobožnosťou k Božskému Srdcu, počas júla a augusta bude eucharistická adorácia každý štvrtok po večernej sv. omši

SV. OMŠE POČAS JÚLA A AUGUSTA – slávime v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 18:00 a vo všedné dni o 6:30 a 18:00

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je otvorená od 16:00 do 17:00, počas júla a augusta bude otvorená po večernej sv. omši do 19:30

PÚŤ SENIOROV – na Mariánsku horu v Levoči sa koná 11. júla, autobus odchádza o 5:30 spred kostola, prihlásiť sa treba v sakristii

PÚŤ DO MEDJUGORJA7.-14. septembra vás pozývame na farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je počas júla v sakristii, kde treba odovzdať poplatok za dopravu a poistenie 185 €

Share

You may also like...