Farské oznamy 17.-23. jún

ZBIERKA – v nedeľu 23. júna je mesačná zbierka na kostol a investičné výdaje farnosti, ktorú môžete podporiť milodarom do pokladníc s označením Vyhlásená zbierka alebo milodarom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574

ZÁPIS NA BIRMOVKU A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov, ktorí chcú v šk. roku 2024/2025 prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku a zároveň pozývame mladých, ktorí sa chcú v šk. roku 2024/2025 pripravovať na birmovanie, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku – tlačivá sú v sakristii i na webovej stránke (v predošlých oznamoch)

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšami

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej

POBOŽNOSTI K BOŽSKÉMU SRDCU – počas júna sa modlime litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pri ukončení eucharistickej poklony pred večernou sv. omšou

RODINY – pozývame na najbližšie podujatia:

  • v utorok o 9:30 stretnutie pre mamky s deťmi v pastoračnom centre formou detských chvál
  • vo štvrtok 20. júna o 16:00 v kostole ďakovná sv. omša za CMŠ sv. Bernadety
  • vopred ďakujeme za modlitbu, ktorou budete sprevádzať kolektív CMŠ na duchovnej obnove počas budúceho víkendu
  • v nedeľu 23. júna púť rodín vo Vysokej nad Uhom – program je na plagáte
  • prihlasovanie na letné tábory: rodinný tábor 8.-13. júla v Drienici ( https://forms.gle/jsu4eese3JB47PM37 ) a miništrantský tábor 15.-19. júla v Obišovciach ( https://form.feathery.io/to/U7wMjS… )

Share

You may also like...