NEDEĽNÁ ADORÁCIA V HODINE MILOSRDENSTVA

V Nedeľu Božieho milosrdenstva o 15:00 bude v našom kostole eucharistická adorácia, v rámci ktorej prednesieme vaše osobné modlitby, o ktoré nás požiadate v odosielacom formulári na našej webovej stránke v rubrike Úmysly.

Pán Ježiš povedal sv. Faustíne: V tento deň sú otvorené všetky Božie pramene, cez ktoré plynú milosti. Nech sa nebojí priblížiť sa ku mne žiadna duša, hoci by jej hriechy boli ako šarlát. Moje milosrdenstvo je také veľké, že za celú večnosť ho nepochopí nijaký rozum, ani ľudský, ani anjelský. (Den. 699)

Share

You may also like...