DEŇ SV. BERNADETY

V katolíckom kalendári patrí 16. apríl spomienke na svätú Bernadetu, ktorá je patrónkou našej škôlky. Preto som vás dnes pri svätej omši pozval k modlitbe za deti, rodičov a zamestnancov Cirkevnej materskej školy sv. Bernadety.

Život svätej Bernadety, ktorá zomrela vo veľkonočnej oktáve 16. apríla 1879 na následky pľúcneho ochorenia, bol presiaknutý bolesťou a utrpením rôzneho druhu, preto zverme do jej príhovoru súčasnú náročnú situáciu, v ktorej sa nachádzame v dôsledku pandémie koronavírusu.

Panna Mária pri zjavení v Lurdoch Bernadete povedala: „Nesľubujem ti, že budeš šťastná v tomto živote, ale v druhom.“

Na jej príhovor zverme do Božieho milosrdenstva naše šťastie – terajšie i večné:

Pane Ježišu Kriste, medzi pokornými, ktorých miluješ a povyšuješ, vyvolil si si svätú Bernadetu. Dal si jej výsadu, že videla Nepoškvrnenú a rozprávala sa s ňou a povolal si ju, aby svetu oznámila Máriino posolstvo o potrebe pokánia.

Ďakujem Ti za Tvoju milovanú Matku, ktorá prišla 18-krát do Lúrd. Ďakujem Ti za svätú Bernadetu, ktorú si si vybral, pretože bola najchudobnejšia, najťažšie chorá, najmenej vzdelaná, ale tiež najposlušnejšia, najjednoduchšia, najviac milujúca a najviac sa modliaca.

Na jej príhovor ťa prosím o požehnanie pre deti, rodičov a zamestnancov našej materskej školy; daj, aby podľa príkladu ich patrónky, svätej Bernadety, kráčali s vierou po cestách, ktoré nám ukazuješ a urob nás svetlom, ktoré bude medzi nimi svedčiť o tvojej dobrote a láske.

Nech Mária, tvoja Matka a svätá Bernadeta doplnia nedokonalosť mojej modlitby. Daj, aby sme všetci podľa ich vzoru dôverovali  tvojmu milosrdenstvu, aby sme ho jedného dňa mohli spolu s nimi kontemplovať v tvojom oslávenom kráľovstve. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

Share

You may also like...