Farské oznamy 10.-16. jún

DEŇ RODINY – v nedeľu 9.6. slávime celokošický deň rodiny, ktorý sa začne rodinným večeradlom o 14:15 a sv. omšou s otcami biskupmi o 15:00 v katedrále, v tento deň pozývame všetky rodiny na rodinnú sv. omšu do katedrály a prosíme všetkých malých i veľkých, aby prišli posilniť rodinný zbor spevmi a hrou na hudobné nástroje pri sv. omši, pri ktorej si jubilujúci manželia slávnostne obnovia manželské sľuby

ZÁPIS NA BIRMOVKU A PRVÉ SV. PRIJÍMANIE – prosíme rodičov, ktorí chcú v šk. roku 2024/2025 prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sv. prijímanie, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku a zároveň pozývame mladých, ktorí sa chcú v šk. roku 2024/2025 pripravovať na birmovanie, aby počas júna odovzdali vo farskej kancelárii vyplnenú prihlášku – tlačivá sú v sakristii i na webovej stránke

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred sv. omšami

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pracovné dni po popoludňajšej sv. omši do večernej

POBOŽNOSTI K BOŽSKÉMU SRDCU – počas júna sa modlime litánie k Božskému Srdcu pri ukončení eucharistickej poklony pred večernou sv. omšou

SVETIELKO – v utorok o 9:30 bude v pastoračnom centre stretnutie pre mamky s deťmi, ktorého náplňou bude hudobná výchova detí – je vhodné priniesť so sebou rytmické nástroje pre deti

MODLITBOVÉ VEČERADLO – bude vo štvrtok 13. júna o 17:00

Share

You may also like...