Farské oznamy 5.-11. september

SV. OMŠE  –   v Kostole Svätej Rodiny slávime:       

v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00

v pondelok – piatok o 6:30, 15:00 a 18:00

v sobotu o 6:30 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (pondelok – sobota)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pondelok – piatok po popoludňajšej sv. omši do večernej (15:45 – 17:45)

ÚRADNÉ HODINY – farská kancelária je v pracovných dňoch otvorená od 16:00 do 17:00

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA 1. SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU – vyplnené prihlášky treba priniesť do konca týždňa do farskej kancelárie – tlačivá sú k dispozícii v sakristii a na webovej stránke farnosti

FARSKÁ PÚŤ –  pozývame vás na farskú púť na Staré Hory, skalné sanktuárium Butkov a do Šaštína v dňoch 14. – 16. októbra (piatok – sobota – nedeľa), cena púte je 120 €/os. a zahŕňa poplatok za autobusovú dopravu a 2x ubytovanie s plnou penziou – prihlásiť sa treba v sakristii so zálohou 20 €/os., zvyšná časť poplatku sa uhrádza v deň odchodu na púť (členovia ružencového bratstva majú zľavu 20 €, preto neuhrádzajú zálohu)

RUŽENCOVÉ BRATSTVO – kto by mal záujem stať sa členom ružencového bratstva v našej farnosti, nech sa prihlási v sakristii

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – všetkých, ktorí radi spievajú a sú ochotní spevom alebo hrou na hudobný nástroj prispieť k zveľadeniu liturgie, pozývame v pondelok 5.9. po večernej sv. omši na informačné stretnutie v pastoračnom centre

RODINNÝ ZBOR – ktorý slúži hudbou a spevom počas sv. omše pre rodiny s deťmi v nedele o 9:30 taktiež rád privíta  nových hudobníkov a spevákov. Nácviky zboru sú každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vás!

PÚŤ V MALEJ VIESKE – v sobotu a nedeľu budúceho týždňa (10.-11.IX.) je odpustová slávnosť v pútnickom kostole v Malej Vieske – program je na plagáte

REBRÍK – do pozornosti rodičov dávame jediný katolícky časopis pre žiakov prvého stupňa ZŠ – objednávky na www.rebrik.sk

Share

You may also like...