Farské oznamy 9.-15. január

POŽEHNÁVANIE BYTOV – prihlásiť sa môžete v sakristii, kňazi vás môžu navštíviť v nedeľu 8. januára popoludní

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 a o 17:00 je katechéza pre rodiny prvoprijímajúcich detí

MODLITBOVÉ VEČERADLO – je v piatok 13.1. o 17:00

ZBIERKA NA MLÁDEŽNÍCKE CENTRÁ ACM A UPC – sa koná v nedeľu 15.1. a podporiť ju môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka  

FARSKÝ PLES – bude 28. januára – vstupenky sú k dispozícii v sakristii, kvôli záujmu je vhodné si zavčasu rezervovať miesta

SOCHA PANNY MÁRIE – vás, ktorí máte trvalý pobyt na Furči, prosíme o  podporu projektu na rekonštrukciu sochy Panny Márie vedľa kostola vyplnením elektronického hlasovacieho formulára na webových stránkach MČ alebo farnosti – potrebu uviesť rodné číslo v hlasovacom formulári si vyžaduje MČ kvôli prevereniu platnosti hlasovania a zabezpečeniu ochrany pred zneužitím vašich údajov – tým, ktorí nevedia ako na to, radi poradíme a umožníme zúčastniť sa hlasovania. Elektronický hlasovací formulár nájdete tu:  bit.ly/3FBm3Xz.

ĎAKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU!

Share

You may also like...