Farské oznamy 16.-22. január

SV. OMŠE – slávime v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00, 18:00 a v pracovných dňoch o 6:30, 15:00 a 18:00

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia je možné prijať počas celého týždňa polhodinu pred každou sv. omšou

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je denne v pondelok až piatok od 15:30 do 18:00

FARSKÁ KANCELÁRIA – je otvorená v pracovných dňoch od 16:00 do 17:00

FARSKÉ OZNAMY – na webovej stránke www.svrodina.sk sa môžete prihlásiť na odber aktuálnych oznamov do svojej e-mailovej schránky – pridajte sa k viac ako 1300 odberateľom

ZBIERKY 15.1. je zbierka na podporu Univerzitných pastoračných centier a Arcidiecézneho centra pre mládež a na budúcu nedeľu 22.1. je mesačná zbierka na potreby kostola a investičné výdaje farnosti – podporiť ich môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka – Pán Boh zaplať!

SVETIELKO – v utorok 17.1. o 9:30 pozývame mamičky spolu s deťmi do pastoračného centra na stretnutie s p. kaplánom Štefanom na tému: Osobný vzťah s Bohom

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV – od 18. do 25. januára sa pripájame k modlitbovému úmyslu za jednotu kresťanov

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – je každý štvrtok o 18:00 a pred ňou je o 17:00 katechéza pre rodiny prvoprijímajúcich detí

POŽEHNANIE KNÍH SV. PÍSMA22.1. slávime nedeľu Božieho slova a pri sv. omšiach vám v tento deň požehnáme vaše osobné a rodinné Biblie

SPOMIENKOVÁ KNIHA – v knižnej ponuke vedľa sakristie vám dávame do pozornosti pamätnú knihu z návštevy pápeža Františka v Košiciach

FARSKÝ PLES28.1. sa začne o 19:00 v pastoračnom centre – vstupenky sú v sakristii

SOCHA PANNY MÁRIE – ďakujeme všetkým, ktorí podporili projekt rekonštrukcie sochy Panny Márie vedľa kostola a keďže je posledný týždeň, kedy je možné hlasovanie, pozývame vás, ktorí máte trvalý pobyt na Furči, podporiť projekt rekonštrukcie vyplnením elektronického hlasovacieho formulára na webových stránkach MČ alebo farnosti do 20. januára 2023 – MČ vyžaduje uvedenie rodného čísla v hlasovacom formulári kvôli prevereniu platnosti hlasovania a zabezpečeniu ochrany pred zneužitím vašich údajov. Elektronický hlasovací formulár nájdete na:  bit.ly/3FBm3Xz.

ĎAKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU!

Share

You may also like...