Farské oznamy – Nový rok 2023

ÚPLNÉ ODPUSTKY – môžeme získať za obvyklých podmienok za účasť na novoročnom vzývaní Ducha Svätého

POŽEHNANÉ VÍNO – na sviatok sv. apoštola Jána sme požehnali novoročné víno, ktoré používame pri liturgii a časť z neho sme nechali pre vás v ponuke vedľa sakristie k novoročnému prípitku

TÝŽDEŇ S TV LUX – od 2. do 8. januára sa naša farnosť modlí za kolektív TV LUX, ktorá v novoročnom týždni odvysiela reportáž o živote našej farnosti, relácia bude následne dostupná v archíve: https://www.tvlux.sk/archiv/relacia/tyzdezz-s

HORA SANCTA – 5.1. bude zmierna poklona o 20:00 s možnosťou sv. spovede

ZJAVENIE PÁNA – 6.1. je prikázaný sviatok a sv. omše budú o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00 – pri sv. omšiach požehnáme vodu, odporúčame priniesť si fľaše s vodou na požehnanie

POŽEHNÁVANIE BYTOV – na požehnanie bytov sa môžete prihlásiť v sakristii, kňazi vás môžu navštíviť 6., 7. alebo 8. januára popoludní

TROJKRÁĽOVÉ NÁLEPKY – s rodinnou pobožnosťou si môžete zakúpiť v sakristii

MARIÁNSKE VEČERADLO – na prvú sobotu bude o 6:30, po jeho skončení bude výmena ružencových tajomstiev  

FARSKÝ PLES – bude 28. januára – vstupenky sú k dispozícii v sakristii

SOCHA PANNY MÁRIE – vás, ktorí máte trvalý pobyt na Furči, prosíme o vyplnenie hlasovacieho formulára na podporu projektu na rekonštrukciu sochy Panny Márie vedľa kostola – elektronický hlasovací formulár nájdete tu:

bit.ly/3FBm3Xz.

ĎAKUJEME ZA PODPORU PROJEKTU

POŽEHNANÝ NOVÝ ROK 2023

VÁM NA PRÍHOVOR BOHORODIČKY PANNY MÁRIE

VYPROSUJÚ KŇAZI FARNOSTI SV. RODINY

Svätá Mária, Matka Božia,
ty si dala svetu pravé svetlo, Ježiša, svojho Syna i Božieho Syna.
Plne si sa odovzdala Božiemu volaniu
a tak si sa stala prameňom dobroty, ktorá z neho prúdi.
Ukáž nám Ježiša. Veď nás k nemu.
Nauč nás poznať ho a milovať,
aby sme sa aj my mohli stať schopní pravej lásky
a byť prameňmi živej vody uprostred smädného sveta.

Benedikt XVI. – 25. 12. 2005 v 1. roku pontifikátu – záver encykliky Deus caritas est

Share

You may also like...