Farské oznamy 24. – 30. január

SV. OMŠE sú v režime OP (100 miest na sedenie a 50 na státie). Pri vstupe treba odovzdať lístok s menom a telefónnym kontaktom do určenej schránky. Každý je povinný mať respirátor a potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní.

SPOVEDANIE A SV. PRIJÍMANIE je v režime ZÁKLAD. Sväté prijímanie vysluhujeme o 1600 a 1700 a spovedáme od 1600 do 1700 – t.j. v čase, keď je otvorená farská kancelária.

KATECHÉZA PRE PRVOPRIJÍMAJÚCE DETI je vo štvrtok pri večernej omši o 1800 za účasti detí a je zároveň vysielaná prostredníctvom YouTube.

SNÚBENCI, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, nech sa ohlásia vo farskej kancelárii. Plánovaný termín kurzu pre snúbencov v spolupráci s Arcidiecéznym centrom pre rodinu je 11.-13. marca v našom pastoračnom centre. Prihlásiť sa môžete vyplnením formulára:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGNA4LkdPmYFoGWf50n4jRsFq-GfEkz9wSsSI0OWrtCYLrqw/viewform

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA – pri vychádzaní z kostola si môžete zobrať na povzbudenie do dňa biblický impulz vo forme malých kartičiek, ktoré nájdete na sväteničke vo vstupnej časti.

TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA JEDNOTU KRESŤANOV vyvrcholí 25.1. na sviatok Obrátenia sv. apoštola Pavla.

DEŇ MODLITBY ZA POKOJ – pápež František vyhlásil na stredu 26.1. deň modlitby za pokoj v súvislosti s napätou situáciu pri východnej hranici Ukrajiny.

HROMNIČNÉ SVIECE – v kostole vedľa sakristie sú pre vás k dispozícii sviece s vyobrazením Hromničnej Panny Márie, ktoré si môžete dať požehnať na sviatok Obetovania Pána.

ZBIERKA NA KOSTOL je v nedeľu 30.1. Pán Boh zaplať všetkým dobrodincom za podporu chrámu formou milodaru. Prispieť môžete bankovým prevodom na účet farnosti a použitím QR kódu v mobilnej aplikácii.

IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574  BIC: GIBASKBX

Share

You may also like...