Farské oznamy 12.-18. jún 2023

ZÁPIS NA PRÍPRAVU NA PRVÉ SV. PRIJÍMANIE A BIRMOVKU prosíme rodičov, ktorí chcú prihlásiť dieťa na prípravu na prvé sväté prijímanie počas budúceho školského roka (od 3. ročníka ZŠ), aby počas júna priniesli do farskej kancelárie vyplnenú prihlášku; rovnako počas júna prijímame prihlášky študentov stredných škôl na prípravu na birmovanie v budúcom školskom roku

EUCHARISTICKÁ POKLONA sa počas pracovných dní začína po popoludňajšej omši modlitbou Korunky k Božiemu milosrdenstvu a ukončenie adorácie je o 17:45 júnovou pobožnosťou k Božskému Srdcu

SVIATOK BOŽSKÉHO SRDCA v piatok 16. júna na slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov a pri svätých omšiach sa koná odprosujúca pobožnosť – každý, kto sa pri nej pomodlí úkon zadosťučinenia (modlitbu Najmilší Ježišu), získa za zvyčajných podmienok úplné odpustky

KŇAZSKÉ PRIMÍCIE – náš diakon Tomáš v sobotu 17. júna o 10:00 prijme v katedrále kňazskú vysviacku a v nedeľu 18. júna o 10:00 bude v Giraltovciach sláviť primičnú svätú omšu – prosíme vás o modlitbu za novokňaza

FARSKÝ VÝLET – na Pieniny bol preložený na sviatok Narodenia sv. Jána Krstiteľa v sobotu 24. júna a pre veľký záujem bol objednaný druhý autobus – môžete sa ešte prihlásiť v sakristii

Share

You may also like...