Farské oznamy – Najsv. Kristovho Tela a Krvi

PRIKÁZANÝ SVIATOK vo štvrtok 8. júna slávime prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, sväté omše v tento deň budú o 6:30, 15:00, 16:30, 18:00

ODPUSTKY kto sa nábožne zúčastní na speve eucharistického hymnu Ctime túto Sviatosť pri slávnosti Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky

INFORMAČNÉ STRETNUTIE O DETSKOM TÁBORE – vo štvrtok 8. júna po večernej omši pozývame rodičov, ktorí prihlásili dieťa do letného tábora, na stretnutie v pastoračnom centre

DUCHOVNÁ OBNOVA PRE ŽENY v piatok 9. júna počas dopoludnia pozývame ženy na duchovnú obnovu s témou Svätosť v každodennom živote, ktorú v pastoračnom centre od 9:00 do 12:00 povedie kňaz z osobnej prelatúry Opus Dei – v programe je rozjímanie, prednáška, spytovanie svedomia, možnosť spovede, svätá omša a po nej občerstvenie z vlastných zásob

FARSKÝ VÝLET plánovaný výlet na Pieniny sa z dôvodu nepriaznivého počasia prekladá o dva týždne neskôr: zo soboty 10. júna na sobotu 24. júna

EUCHARISTICKÝ SPRIEVOD V MESTE bude v nedeľu 11. júna pri sv. omši v katedrále o 9:30, na ktorú o. arcibiskup obzvlášť pozýva prvoprijímajúce deti s lupienkami kvetov

KŇAZSKÉ PRIMÍCIE – náš diakon Tomáš bude v sobotu 17. júna v katedrále vysvätený za kňaza, primičnú svätú omšu bude sláviť v nedeľu 18. júna v Giraltovciach – vzhľadom na nižší počet záujemcov o cestu autobusom, prosíme prihlásených, aby sa do Giraltoviec dopravili autami

Share

You may also like...