Farské oznamy – Turíce

TURÍCE na slávnosť Zoslania Ducha Svätého môžeme za zvyčajných podmienok získať milosť úplných odpustkov za účasť na vzývaní Ducha Svätého pri sv. omši

DEŇ RODINY na turíčnu nedeľu 28.5. popoludní slávime celokošický Deň rodiny, ktorý začne o 15:00 sv. omšou v katedrále, pri ktorej o. arcibiskup udelí požehnanie jubilujúcim manželom, po nej pozývame rodiny na kultúrny a spoločenský program pri Dolnej bráne

POHREB O. ARCIBISKUPA ALOJZA TKÁČA – v pondelok od 10:00 do 20:00 bude v katedrále možnosť uctiť si ostatky zosnulého arcibiskupa Alojza Tkáča, kondolenčná kniha je umiestnená v zadnej časti katedrály, pohrebná sv. omša bude v Dóme sv. Alžbety v utorok o 10:30, počas pohrebných obradov bude pri Urbanovej veži veľkoplošná obrazovka, je vhodné, ak si so sebou prinesiete rozkladacie stoličky na sedenie

FARSKÁ PASTORAČNÁ RADA pri večernej sv. omši na turíčny pondelok bude predstavenie nových členov farskej pastoračnej rady

ADORÁCIA v pracovných dňoch je eucharistická poklona po popoludňajšej omši až do večernej a vo štvrtok pred prvým piatkom je večer o 20:00 zmierna poklona Hora Sancta

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou, vo štvrtok aj večer o 20:00 počas adorácie Hora Sancta a v piatok od 17:00

DETSKÉ VEČERADIELKO – v stredu o 16:30 pozývame rodiny spolu s deťmi na ukončenie mariánskeho mesiaca spoločnou modlitbou ruženca formou večeradla

MESIAC BOŽSKÉHO SRDCA – počas júna sa modlime litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu pred večernou svätou omšou o 18:00, resp. pri ukončení eucharistickej poklony

VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA – v sobotu 3. júna si pripomenieme 16. výročie posvätenia nášho kostola:

  • 8:00 fatimská pobožnosť formou modlitbového večeradla
  • 9:00 slávnostná svätá omša z výročia posviacky chrámu

KURZ PRE SNÚBENCOV v dňoch 2.-4. júna ponúkame víkendový kurz prípravy na manželstvo pre snúbencov, prihlásiť sa môžete  vo farskej kancelárii

FARSKÝ VÝLET v sobotu 10. júna vás pozývame na Pieniny, prihlasovanie je v sakristii, bližšie informácie v bulletine

PÚŤ DO MEDJUGORJA v dňoch 17.-23. septembra organizujeme farskú púť do Medjugorja, prihlasovanie je v sakristii, bližšie informácie nájdete v bulletine

MILODARY NA KOSTOL Pán nech odmení štedrosť všetkých darcov, ktorí venovali milodar na podporu chrámu:

  • rodičia prvoprijímajúcich detí 500 €
  • jubilujúci manželia 200 €
  • Ružencové bratstvo 1000 € na výdaje spojené s obnovou sochy Panny Márie
púť rodín prvoprijímajúcich detí na Mariánsku horu v Levoči
Share

You may also like...