Pamätajme na zosnulých

SV. OMŠE

1.11. Slávnosť všetkých svätých 630,  800,  930,  1100,  1800

2.11. Spomienka na zosnulých 630,  1500,  1630,  1800

SPOVEDANIE

Sviatosť zmierenia možno prijať vo všedných dňoch. Spovedanie sa začína polhodinu pred každou sv. omšou. Okrem toho vo štvrtok pred prvým piatkom spovedáme večer od 20:00 a na prvý piatok od 17:00 hod.

ODPUSTKY PRE DUŠE V OČISTCI

V oktáve sviatku Všetkých svätých od 1. do 8. novembra môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov v prospech zosnulých.

  • Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra.

V deň Spomienky na všetkých verných zosnulých môžeme vyprosiť milosť úplných odpustkov dušiam v očistci:

  • Veriaci , ktorý 2.11. nábožne navštívi kostol alebo kaplnku a pomodlí sa Modlitbu Pána Otče náš a urobí vyznanie viery Verím v Boha, môže získať úplné odpustky, ktoré sa môžu privlastniť iba dušiam v očistci. Tieto odpustky možno získať od poludnia predchádzajúceho dňa 1.11. až do polnoci určeného dňa 2.11.

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Okrem uvedených odpustkových úkonov treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu (aj všednému) a splniť tri podmienky:

  1. sv. spoveď (jedna spoveď stačí na všetky odpustky)
  2. sv. prijímanie ( najlepšie v ten istý deň)
  3. modlitba na úmysel Sv. Otca (stačí Otče náš, Zdravas´, Sláva)

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI

2. novembra si pripomíname všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. Pozývame vás k zapáleniu sviečky na cintorínoch, pri pamätníkoch nenarodeným deťom alebo v oknách domovov. Sviečky za nenarodené deti si môžete zakúpiť priamo v kostole. Ich kúpou podporíte prolife-aktivity občianskeho združenia Fórum života, ktoré je organizátorom kampane Sviečka za nenarodené deti.

Share

You may also like...