Farské oznamy 19.-25. september

SV. OMŠE slávime:          

  • v nedeľu o 6:30, 8:00, 9:30, 11:00 a 18:00
  • v pracovné dni o 6:30, 15:00 a 18:00
  • v sobotu o 6:30 a 18:00

SVIATOSŤ ZMIERENIA – vysluhujeme polhodinu pred sv. omšou (pondelok – sobota)

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je v pracovných dňoch po poludňajšej omši až do večernej (15:45 – 17:45), vo štvrtky iba do 17:00, nakoľko vo štvrtky je pred večernou omšou nácvik omšových spevov s deťmi

MARIÁNSKE VEČERADLO – je v pondelok 19.9. o 17:00  

SV. OMŠA ZA ÚČASTI DETÍ – bude každý štvrtok o 18:00 od 22.9., preto vo štvrtky o 17:30 bude nácvik omšových spevov pre všetky deti, zvlášť pre prvoprijímajúcich

STRETNUTIE RODIČOV PRVOPRIJÍMAJÚCICH DETÍ – bude vo štvrtok 22.9. po večernej omši

REBRÍK – do pozornosti rodičov dávame jediný katolícky časopis pre žiakov prvého stupňa ZŠ – objednávky na www.rebrik.sk

CHRÁMOVÝ ZBOR SV. JOZEFA – všetkých, ktorí radi spievajú a sú ochotní spevom alebo hrou na hudobný nástroj prispieť k zveľadeniu liturgie, pozývame od 21.9. na nácviky v pastoračnom centre každú stredu o 18:00

RODINNÝ ZBOR – ktorý slúži hudbou a spevom počas sv. omše pre rodiny s deťmi v nedele o 9:30 taktiež rád privíta  nových hudobníkov a spevákov, nácviky zboru sú každý piatok o 17:00 v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vás!

DESIATOK RUŽENCA – 10 minút pred rodinnou omšou v nedeľu t.j. o 9:20 sa začína modlitba jedného desiatku ruženca spolu s deťmi za rodiny našej farnosti

LEKTORI – všetkých, ktorí pri sv. omši slúžite ako lektori a tiež všetkých, ktorí ste ochotní sa zapojiť do prednesu liturgických čítaní pri sv. omšiach, prosíme, aby ste nám v sakristii nechali svoje kontakty, aby sme mohli pripraviť rozpis lektorov na nasledujúce obdobie

PEŠIA PÚŤ – v nedeľu 2.10. vás pozývame na pešiu púť do Obišoviec s odchodom o 5:00 od misijného kríža pred kostolom – záujemcovia sa môžu zapísať v sakristii

ZBIERKY – v nedeľu 18.9. je zbierka na podporu Rádia Lumen a v nasledujúcu nedeľu 25.9. je zbierka na kostolné potreby – Pán nech odmení vašu štedrosť a starostlivosť o Boží dom

NOVÉNA – od štvrtka 22.9. sa modlime novénu k sv. Terézii z Lisieux za deti, mládež a rodiny našej farnosti

VÝROČNÁ POKLONA – v nedeľu 25.9. je v našom kostole výročná adorácia za potreby našej arcidiecézy, potrvá od poludnia do večernej omše, zapísať sa môžete na konkrétny čas

KÁNTROVÉ DNI – streda, piatok a sobota sú jesenné kántrové dni, ktorých obsahom je poďakovanie za úrodu, preto do štvrtka môžete priniesť do kostola plody zeme z vašej úrody, ktoré použijeme v piatok do výzdoby oltára a v nedeľu vám požehnáme plody z vašich záhrad, ktoré donesiete so sebou v košíku na nedeľnú omšu, taktiež deťom požehnáme pri nedeľnej omši košíčky s ovocím

Share

You may also like...