Farské oznamy 17.-23. január

Sväté omše sú v režime OP s 25 % kapacitou (100 miest na sedenie a 50 na státie pri spievanej sv. omši alebo 200 miest na sedenie pri recitovanej sv. omši). Pri vstupe do kostola odovzdajte lístok s menom a telefónnym kontaktom do určenej schránky. Každý prítomný má mať respirátor a potvrdenie o očkovaní alebo prekonaní.

  • pondelok – piatok 630, 1500, 1800
  • sobota 630, 1700, 1800
  • nedeľa 630, 730, 830,  1000, 1100, 1200,  1700, 1800

Sväté prijímanie a spovedanie je v režime ZÁKLAD každý deň v čase: 1600 – 1700

  • Katechéza pre prvoprijímajúce deti je vysielaná prostredníctvom YouTube každý štvrtok na kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice.
  • Birmovná príprava je každý piatok formou online stretnutia – pripájací link zasielame birmovancom e-mailom.
  • Snúbenci, ktorí plánujú uzavrieť sviatostné manželstvo, nech sa do konca januára ohlásia v kancelárii alebo e-mailom na kancelaria@svrodina.sk.
  • 16.1. je zbierka na podporu činnosti arcidiecéznych centier pre mladých. Podporiť ju môžete milodarom do pokladníc s nápisom Vyhlásená zbierka.
  • Od 18. do 25. januára je Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
  • 23.1. je Nedeľa Božieho slova.
Share

You may also like...