Odpustový pozdrav

Drahí bratia a sestry, milé rodiny!

Počas tohto týždňa v oktáve Narodenia Pána by sme za normálnych okolností využili čas na stretnutie v širšom kruhu rodiny a priateľov. Sme prekvapení, keď v telefonických rozhovoroch počujeme, kde všade nás ešte čakajú darčeky od Ježiška. Nemáme narodeniny, ani meniny, a predsa si všetci blahoželáme a obdarúvame sa navzájom. Ak má sviatok niekto v našej rodine, celá naša pozornosť smeruje k nemu. Na Vianoce má sviatok celá rodina. Ježiš sa narodil nielen Márii a Jozefovi, ale do každej rodiny. Oslavujeme, lebo sme rodinou s Bohom, ktorý sa stal členom ľudskej rodiny.

„Vstaň, vezmi so sebou dieťa…“, vyzval Boží anjel nielen Jozefa, ale každého z nás. Je Božím darom pre našu rodinu. Nemôže chýbať v žiadnom našom úsilí, ktorým chceme prinášať do rodiny šťastie.

Počas Svetových dní mládeže v Kolíne nad Rýnom pápež Benedikt XVI. povedal mladým, že životné šťastie, ktoré hľadajú, „má svoje meno aj tvár: je to Ježiš z Nazareta, ukrytý v Eucharistii. Iba on dáva plnosť života človeku.“ Preto sme dnes prišli na odpustovú slávnosť do nášho farského kostola ako jeho rodina, aby sme si ho mohli „vziať“ so sebou a priniesť ho v sebe, aby bol doma v našom srdci i v našom dome. Aby v nás rástol do plnej miery svojho vzrastu.

Keď bol nebohý kardinál Špidlík prednášať na duchovných cvičeniach na Malte, objavil tam sošku pražského Jezuliatka. Bol milo prekvapený a využil jej prítomnosť na impulz pre svojich poslucháčov k tomu, aby Ježiš, s ktorým sa skrze Eucharistiu spájame a stávame sa jeho mystickým telom, v nás našou nedbalosťou „nekrpatel“, ale mohol rásť do plnej miery. Vezmime si ho do každého rodinného podujatia a do všetkých našich vzťahov. Náš rodinný život sa nesmie stať karikatúrou Jezuliatka, ale verným obrazom Ježiša.

Modlime sa za naše rodiny spolu s pápežom Františkom slovami, ktorými zakončil svoju apoštolskú exhortáciu Amoris laetitia venovanú láske v rodine:

Ježiš, Mária a Jozef, vo vás kontemplujeme žiaru pravej lásky, na vás sa s dôverou obraciame. 

Svätá nazaretská rodina, urob aj z našich rodín miesta spoločenstva a večeradlá modlitby, opravdivé školy evanjelia a malé domáce cirkvi. 

Svätá nazaretská rodina, nech sa viac v rodinách nezakusuje násilie, uzavretosť a rozdelenie: každému, kto bol zranený a pohoršený, nech sa čoskoro dostane útecha a uzdravenie. 

Svätá nazaretská rodina, daj, aby sme sa všetci upevnili vo vedomí posvätného a nedotknuteľného charakteru rodiny, jej krásy v Božom pláne. 

Ježiš, Mária a Jozef, vypočujte a vyslyšte našu prosbu.

Amen.

Share

You may also like...