Farské oznamy – Vianočná oktáva

 • Ďakujeme, že rešpektujete vyznačené miesta na sedenie v laviciach a rozmiestnenie stoličiek v kostole. Pri sadaní do lavíc obsadzujte miesta od stredu tak, aby vedľa vás ostalo vždy voľné miesto.
 • V nedeľu 27.12. je v našom kostole odpustová slávnosť, pri sv. omšiach môžeme získať milosť úplných odpustkov za zvyčajných podmienok.
 • Odpustovú sv. omšu bude sláviť o. arcibiskup Bernard Bober o 8:30 a bude vysielaná prostredníctvom Yutoube a Rádia Lumen.
 • Pri nedeľnej omši na sviatok Sv. Rodiny si manželia budú môcť obnoviť manželské sľuby.
 • Keďže sviatok sv. apoštola Jána sa tento rok neslávi, tradičné požehnanie vína bude pri sv. omšiach v posledný deň roka.
 • Eucharistická adorácia bude v budúcom  týždni ako zvyčajne vo všedné dni od 16:00 do 18:00.
 • Na konci roka bude pred polnocou adorácia tzv. Svätá hodina o 23:00 s požehnaním na prelome rokov.
 • Ďakovné sv. omše s koncoročnou pobožnosťou 31. decembra budú o 6:30, 15:00, 16:30 a 18:00.
 • SV. OMŠE na odpustovú nedeľu a na Nový rok budú 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30 – 18:00.
 • Tí, ktorí využijú dišpenz od fyzickej účasti na sv. omši, môžu v nedele a sviatky prijať sv. prijímanie o 12:00.
 • Ak by ste chceli poskytnúť pomoc rodine postihnutej nedávnym požiarom na Ovručskej ulici, Košická arcidiecéza zriadila účet na tento účel: SK50 0200 0000 0039 4017 1057, variabilný symbol: 161220.
Share

You may also like...