Vianočný pozdrav

Drahí bratia a sestry, milé rodiny, milovaná farská rodina,

azda najviac doručenej pošty sa v našich schránkach objavuje pred Vianocami. Okrem klasických pohľadníc a ručne vyrobených vianočných pozdravov posielame stále viac sms-iek, e-mailov a elektronických pozdravov s vianočnými želaniami všetkým, ktorých chceme uistiť, že majú miesto v našom srdci. Hľadáme slová na vyjadrenie prajnosti, blízkosti a priateľstva. A v tomto roku azda ešte viac, nakoľko tých osobných stretnutí je menej kvôli rešpektovaniu obmedzení, ktoré nám prináša pandemická situácia v našej krajine i vo svete.

Podobne ako z nepatrnej vzorky koronavírusu vzniklo celosvetové nebezpečenstvo nákazy pre ľudstvo, na počiatku ľudských dejín, keď Boh z lásky povolal k bytiu človeka, stvoril svet a človeka urobil korunou stvorenia, hneď prví ľudia užívajúc si Bohom daný dar slobody nerešpektovali jediné obmedzenie – nejesť z jediného stromu v celom raji. Ich hriech sa takpovediac ako vírus rozšíril na celé ľudstvo a je stále prítomný medzi nami bez ohľadu na to, či vykazujeme príznaky jeho prítomnosti alebo nie. Z tejto nákazy dedičnou vinou nás uzdravuje Božia milosť skrze Vykupiteľa Ježiša Krista, ktorý prijal na seba naše telo a z nás robí svoje telo Cirkvi.

Vo vianočnom tajomstve Božieho sebadarovania sa Boh sám stáva poslom dobrej zvesti a prehovára k nám v Synovi. Slovo sa stáva telom a Boh sa rodí ako človek. Boh Otec ho posiela ako vianočný dar na každú ľudskú adresu, aby prebýval medzi nami. Božia vianočná pošta pamätá na každého. Počas sviatkov Narodenia Pána si prichádzame k jasliam prevziať od Pána tento dar nebies, prijať ho a rozbaliť každý deň milosť za milosťou z prijatej plnosti Božieho sebadarovania.

Nie sme radi, keď sme sami. Božie slovo dokonca už pri stvorení definuje: „Nie je dobre byť človeku samému.“ (Gn 2, 18)  Zvlášť na Vianoce chceme byť spolu. A tak sme si vytvorili – povedané aktuálnou rečou – svoju vianočnú bublinu s tými, s ktorými chceme prežiť sviatky Pánovho narodenia. Ani Boh vo svojom absolútne dokonalom šťastí nechce ostať uzavretý a svojou láskou z neho vychádza, aby nám na ňom daroval účasť. Boh sa stáva dieťaťom a dáva nám moc stať sa Božími deťmi.

Nechceme zostať iba pri želaniach. Hľadáme spôsob, ako urobíme iných šťastnými a prejavíme im svoju lásku. Túžime sa obdarovať, pretože sme obdarovaní Bohom. Kiež sa svojimi darmi vieme voviesť do zblíženia sa s Bohom, aby rozbaliac naše darčeky iní uzreli lásku nášho Boha, ktorý potešil svoj ľud.

Mnohé deti pred Vianocami písali listy Ježiškovi. Počas opravy rodičovského domu emeritného pápeža Benedikta XVI. našli jeho list, ktorý napísal Ježiškovi, keď mal sedem rokov: „Milovaný Ježiško! Onedlho prídeš na zem a chceš potešiť deti, aj mňa. Chcel by som dostať misál, zelený ornát a Srdce Ježišovo. Budem dobrý.  Pozdravuje Jozeph Ratzinger.“ Želanie malého Jozepha, ktorý sa rád hrával s bratom Georgom na slúženie svätých omší, nevyjadruje len jeho túžbu po obdarovaní, ale ešte viac jeho túžbu po zblížení sa s Ježišom skrze želaný dar, aby Ježiš v jeho srdci mohol rásť.

Písať Ježišovi alebo sa mu aspoň zdôveriť so svojimi túžbami môžeme nielen pred Vianocami. Narodil sa ako Emanuel, ktorý túži byť Bohom medzi nami, aby žiaden človek nebol sám. Boh prišiel vytvoriť s nami nie iba sviatočnú bublinu, ale rodinu, ktorá drží spolu v každom čase i nečase.

V rámci súčasných opatrení pri bohoslužbách je medzi nami vždy jedno voľné miesto – môžeme to prijať ako vianočné znamenie – tak ako v rodinách je zvykom pripraviť navyše jedno voľné miesto  pri štedrovečernom stole, tak teraz pri bohoslužbe máme pri každom z nás voľné miesto pre Pána, nie aby bolo prázdne, ale aby ho mohol zaujať Ježiš. Prichádza medzi nás, medzi svojich, aby sme ho prijali a dáva nám moc byť Božími deťmi a prináša nám milosť za milosťou.

Bratia a sestry, rozbaľme dar Božej blízkosti v každom dni a neprestaňme detsky žasnúť nad jeho vydaním sa do našich rúk – nielen liturgicky pri svätom prijímaní – on sa nám dáva do našich rúk preto, aby sme si ho nenechali len pre seba, ale aby sme rozdali jeho a jeho lásku všetkým okolo nás. Vtedy sa nebo roztečie do našich vzťahov ako med po oplátke pri štedrovečernom stolovaní. Dovoľme Ježišovi, aby jeho láska neustále pretekala naším srdcom k ľuďom okolo nás.

Všetkým Vám prajem a pri Pánových jasliach vyprosujem pokojné a milostivé vianočné dni!

Pán s Vami!

Váš duchovný otec Aurel

Share

You may also like...