Sv. omše vo Vianočnej oktáve

24.12. ŠTEDRÝ DEŇ 15:00 – 16:30 – 21:00 – 22:30 – 24:00

25.12. NARODENIE PÁNA 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30 – 18:00

26.12. SVIATOK SV. ŠTEFANA 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30 – 18:00

27.12. SVIATOK SV. RODINY 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30 – 18:00

odpustovú slávnosť o 8:30 celebruje košický arcibiskup Mons. Bernard Bober

28.12. SVIATOK SV. NEVINIATOK 6:30 – 15:00 – 18:00

29.12. UTOROK V OKTÁVE NARODENIA PÁNA 6:30 – 15:00 – 18:00

30.12. STREDA V OKTÁVE NARODENIA PÁNA 6:30 – 15:00 – 18:00

31.12. TE DEUM 6:30 – 15:00 – 16:30 – 18:00 poďakovanie za prežitý rok

31.12. HORA SANCTA 23:00 adorácia pred vstupom do nového roka

1.1. BOHORODIČKY P. MÁRIE 6:00 – 7:00 – 8:30 – 9:45 – 11:00 – 16:30 – 18:00

počas Vianočnej oktávy sú po večernej omši spievané vešpery

Share

You may also like...