Farské oznamy 25.-31. máj

Sv. omše v pracovných dňoch sú o 6:30, 15:00 a 18:00.

Pri večerných sv. omšiach je májová pobožnosť s novénou k Duchu Svätému, ktorú obetujeme za rodiny birmovancov.

Streda, piatok a sobota sú letné kántrové dni. Záväzný je iba jeden deň. Ich obsahom sú prosby za jednotu kresťanov a za duchovné povolania.

V stredu pri popoludňajšej sv. omši bude adorácia za duchovné povolania a za kandidátov kňazstva.

Slávnosť birmovania bude v sobotu 30. mája o 11:00 – budete ju môcť sledovať v živom vysielaní na našom youtube kanáli. Vstup na slávnosť je vyhradený len pre birmovancov, ich rodičov a birmovného rodiča. Stretnutie birmovancov bude vo štvrtok po večernej sv. omši a v piatok o 17:00 bude nácvik obradu birmovania.

K sv. spovedi môžete pristúpiť počas pracovných dní od 16:00 do 17:00 – za pekného počasia na vonkajšej terase, pri zlom počasí sa ohláste pri hornom vchode do kancelárie. Prosíme vás, aby ste v piatok nechali prednostne príležitosť na spoveď birmovancom.

Nedeľné sv. omše sú tri v sobotu – 15:00, 16:30, 18:00 – a sedem v nedeľu – 7:00 pre seniorov, 8:30, 9:45, 11:00, 15:00, 16:30, 18:00.

V túto nedeľu je zbierka na masmédiá, podporiť ju môžete milodarom do poklaničiek s nápisom Vyhlásená zbierka. Na budúcu nedeľu bude zbierka na kostol – podporiť ju môžete takisto do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka alebo bankovým prevodom na účet farnosti IBAN: SK06 0900 0000 0050 3478 5574 . Pán Boh zaplať!

Na budúcu nedeľu budeme sláviť Turíce – slávnosť Zoslania Ducha Svätého – ktorou sa končí veľkonočné obdobie. Pri sv. omši budeme môcť získať úplné odpustky za účasť na speve hymnu k Duchu Svätému.

Sv. prijímanie udeľujeme na ruku. Po pristúpení pred kňaza si zložíte rúško a ľavú otvorenú dlaň položíte na pravú. Kňaz vám na dlaň položí Telo Kristovo a pravou rukou ho pred ním sami prijmete do úst. Sv. prijímanie pre celiatikov udeľujeme pri svätostánku. Odstupy 2 m dodržiavame aj v rade na sv. prijímanie podľa naznačených čiar na dlážke.

O upratovanie kostola prosíme 3. skupinu v túto nedeľu a 4. skupinu na budúcu nedeľu po večernej omši.

Sv. omše aj naďalej vysielame na youtube kanáli Farnosť Svätej Rodiny Košice: pondelok – sobota o 18:00, v nedeľu o 8:30.

Po sv. omšiach si môžete z vďaky za váš milodar na potreby kostola zobrať veľkonočné perníčky, ktoré sa kvôli dvojmesačnému zatvoreniu kostolov nedostali k vám.

Share

You may also like...