Úplné odpustky vo Veľkonočnom trojdní

Úplné odpustky možno získať za zvyčajných podmienok

(sv. spoveď, sv. prijímanie, modlitba na úmysel Sv. Otca a vylúčenie záľuby v akomkoľvek hriechu):

  1. na Zelený štvrtok za účasť na speve hymnu Ctime túto sviatosť  slávnu pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti
  2. na Veľký piatok za nábožnú účasť na poklone kríža
  3. na Bielu sobotu za obnovu krstných sľubov pri Veľkonočnej vigílii

Share

You may also like...