ADSM 2019

Arcidiecézne stretnutie mládeže Košickej arcidiecézy sa každoročne koná v sobotu pred Nedeľou Božieho milosrdenstva. Tento rok to bude 27. apríla v meste Sabinov. Prihlásiť sa môžete v sakristii.

Motto tohtoročného stretnutia:

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 

Program:  8:30 – registrácia pri malom kostole

                    9:30 – sv. omša s o. biskupom v Kostole sv. Jána Krstiteľa

                   11:15 – workshopy na CZŠ sv. Jána Krstiteľa

                   13:30 – program v mestskej športovej hale

                   15:00 – záver

Viac informácií nájdete na www.premladez.sk.

Share

You may also like...