Farské oznamy 18.-24. október 2021

ÚČASŤ NA SV. OMŠIACH:

  • každý účastník je povinný mať respirátor
  • pred príchodom na bohoslužbu si už doma pripravte prezenčný lístok s uvedením mena, priezviska a tel. kontaktu, ktorý pri príchode do kostola vložíte do označenej schránky
  • bohoslužobný čas v režime OČKOVANÍ je vyhradený pre očkovaných a pre deti do 12 rokov a 2 mesiacov bez obmedzenia počtu v nedeľu o 7:30, 8:30, 9:45 a 18:00 a vo štvrtok o 18:00
  • bohoslužobný čas v režime ZÁKLAD je vyhradený pre všetkých, teda i  neočkovaných, ale s obmedzením počtu – 1 osoba na 15 m2v nedeľu o 6:30 a 11:00 a vo všedné dni pondelok – sobota sú v režime základ všetky omše (okrem štvrtka o 18:00)
  • prostredníctvom YOUTUBE vysielame sv. omše vo štvrtok o 18:00 a v nedeľu o 8:30

EUCHARISTICKÁ POKLONA – je v pondelok – piatok od 15:30 do večernej omše (vo štvrtok iba do 17:00)

NOVÉNA K SV. JÁNOVI PAVLOVI II. – od 13.10. sa pri večerných omšiach modlime deviatnik k sv. Jánovi Pavlovi II. pred jeho sviatkom 22.10.

MODLITBA RUŽENCA – v októbri spolu s kňazom je o 17:15 (vo štvrtok o 16:00) – predmodlieva sa 1. ruža

RUŽENEC DETÍ – v pondelok 18.10. o 9:00 sa s deťmi z CMŠ sv. Bernadety pripojíme k deťom na celom svete k modlitbe ruženca za pokoj vo svete v rámci akcie Milión detí sa modlí ruženec – môžete sa k nám pripojiť doma v rodinách spolu s deťmi prostredníctvom vysielania na youtubovom kanáli:

SV. OMŠE ZA ÚČASTI DETÍ sú každý štvrtok o 18:00, deti spolu s rodičmi prichádzajú už o 17:30 na nácvik omšových spevov

BIRMOVANCI – v piatok pozývame birmovancov na večernú omšu a po nej na skupinové stretnutie

UPRATOVANIE KOSTOLA – v piatok po večernej omši povedie 6. skupina – PBZ

MISIJNÁ NEDEĽA – je 24.10. a pri sv. omšiach sa koná zbierka na misie

Share

You may also like...