Farské oznamy 19.-25. február

NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA – na prvú pôstnu nedeľu pozývame manželské páry na predmodlievanie krížovej cesty v kostole (pre nevhodnosť vonkajších podmienok sa krížová cesta nebude konať v lesoparku)

ADORÁCIA – využime podvečerný čas počas všedných dní na adoráciu pred Pánom ako konkrétny spôsob hlbšieho prežívania obdobia Pôstu – eucharistická poklona sa koná v pracovné dni po popoludňajšej omši až do večernej

PERNIKÁRENIE – každý deň od pondelka do piatku prebieha v pastoračnom centre zdobenie veľkonočných perníčkov po rannej sv. omši až do 17:00, pozývame vás zapojiť sa do tejto pôstnej aktivity – veľkonočné barančeky v limitovanej edícii sú v ponuke vedľa sakristie už teraz

SVETIELKO – v utorok o 9:30 pozývame mamky spolu s deťmi na pravidelné stretnutie v pastoračnom centre, ktorého obsahom bude hudobná výchova detí a príprava na sv. omšu, odporúčame mamkám priniesť si farbičky, nožnice a lepidlo

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu sa pred večernou omšou modlime pobožnosť ku cti siedmich bolestí a radostí sv. Jozefa

KÁNTRY – streda, piatok a sobota po prvej pôstnej nedeli sú jarné kántrové dni, ktorých obsahom je príprava na pokánie a na sviatosť zmierenia a činorodá láska k blížnym

KRÍŽOVÁ CESTA – je v piatok o 17:15 a v nedeľu o 15:00

ZBIERKY – na prvú pôstnu nedeľu je zbierka na charitu a na druhú pôstnu nedeľu 25.2. je pravidelná zbierka na kostol a investičné výdaje farnosti – podporiť ich môžete milodarom do pokladničiek s nápisom Vyhlásená zbierka

ŠKOLA PANNY MÁRIE – počas troch pôstnych nedieľ 25.2., 3.3. a 10.3. o 16:00 ponúkame pre deti školského veku v pastoračnom centre evanjelizačný program Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, je určený pre deti i celé rodiny – prihláste sa prostredníctvom online formulára na https://forms.gle/wBa9fAxfeHoWhBUM8

FILMOVÁ PREDPREMIÉRA – v pondelok 26.2. po večernej omši vás pozývame do pastoračného centra na predpremiéru filmu Brat Štefan, ktorý prvýkrát odvysiela RTVS Dvojka na Veľký piatok večer – prostredníctvom filmu sa zoznámime s osobou 18-ročného mučeníka, o ktorého beatifikáciu vyvinuli úsilie slovenskí minoriti

2 %OZ Deti – mládež – rodina, ktoré organizuje v našej farnosti podujatie pre rodiny a deti – ako napríklad letný tábor a pod. – sa uchádza o 2 % z vašich daní – tlačivá nájdete vzadu na policiach pre časopisy – ďakujeme za vašu podporu

Share

You may also like...