Farské oznamy 26.2.-3.3.

ZBIERKA NA KOSTOL – táto pôstna nedeľa je dňom mesačnej zbierky na investičné výdaje kostola – PBZ za vašu starostlivosť o Boží dom  

KRÍŽOVÁ CESTA – je v nedeľu o 15:00 a v piatok o 17:15, dnes sa ju modlia rodiny a deti

ŠKOLA PANNY MÁRIE – v dnešnú nedeľu o 16:00 sa začína evanjelizačný program Škola Nepoškvrneného Srdca Panny Márie pre deti a rodiny – stretneme sa v pastoračnom centre

BRAT ŠTEFAN – v pondelok bude v našom kostole večernú sv. omšu sláviť páter Jozef z Rehole minoritov a predstaví nám kandidáta na blahorečenie 18-ročného mladíka Štefana, ktorý zomrel ako mučeník – po sv. omši vás pozývame do pastoračného centra na predpremiéru Brat Štefan, ktorý prvýkrát odvysiela RTVS Dvojka na Veľký piatok

PERNIKÁRENIE – každý deň od pondelka do piatku prebieha v pastoračnom centre zdobenie veľkonočných perníčkov po rannej omši až do večernej, príďte sa zapojiť do tejto pôstnej aktivity – veľkonočné barančeky sú v ponuke vedľa sakristie už teraz

EUCHARISTICKÁ ADORÁCIA – je každý deň v pondelok až piatok od 15:30 do večernej omše

SPOVEDANIE – sviatosť zmierenia vysluhujeme polhodinu pred každou sv. omšou (okrem nedieľ) a vo štvrtok pred prvým piatkom o 20:00 počas adorácie Hora Sancta

DEŇ SV. JOZEFA – v stredu si pri večernej omši si pripomenieme ďalšiu zo 7 bolestí a 7 radostí sv. Jozefa

HORA SANCTA – vo štvrtok bude zmierna poklona o 20:00

MODLITBOVÉ VEČERADLO – na prvú sobotu bude ráno o 6:30

PÔSTNE KILO – na prvú marcovú nedeľu vás pozývame priniesť do kostola ako obetný dar  kilo trvanlivých potravín pre ľudí v núdzi – zároveň budete mať možnosť zakúpiť si výrobky mamičiek v núdzi na podporu OZ Maják nádeje

STAROSTLIVOSŤ O DETI – rodičom detí predškolského veku dávame do pozornosti plagát s ponukou stráženia detí s prvkami Montessori

2 %OZ Deti – mládež – rodina, ktoré organizuje v našej farnosti podujatie pre rodiny a deti – ako napríklad letný tábor a pod. – sa uchádza o 2 % z vašich daní – tlačivá nájdete vzadu na policiach pre časopisy – ďakujeme za vašu podporu

Share

You may also like...